Farnost Batelov > Bohoslužby

Bohoslužby

od 15.března do 5.dubna 2020

Na základě rozhodnutí otce biskupa z 12.3. 2020 bude pan farář sloužit mše svaté na vaše úmysly, ale bez vaší fyzické přítomnosti

Neděle - Třešť Farní ODSLOUŽENO
15.3.
a
Za rodiče Františka a Marii Hlávkovy,

P. Jaroslava Moštěka a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Úterý -
Za záchranu životů dětí ohrožených potratem a za

obnovení kultury života v naší zemi ODSLOUŽENO
Středa - Za manžela, bratra, zetě a rodiče Parkanovy ODSLOUŽENO
Čtvrtek -
Za farnost ODSLOUŽENO
Pátek -
Za rodinu Bartoškovu, Reitermannovu
a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Sobota - Za rodinu Stejnkovu ODSLOUŽENO
Neděle - DC Farní
22.3. -
a

- Bat Za Boženu Janouškovu, a syna Jaroslava ODSLOUŽENO
Úterý Za rodiny ODSLOUŽENO
Středa Farní ODSLOUŽENO
Čtvrtek Za paní Suchou, manžela a celou rodinu ODSLOUŽENO
Pátek Za rodinu Gregorovu, Brychtovu a Dohnalovu ODSLOUŽENO
Sobota Za novou evangelizaci v naší farnosti, aktuální
úmysly a za budoucnost farnosti ODSLOUŽENO
Neděle Bat Farní
29.3. a
DC Za Jaroslava a Marii Wasserbauerovy
Úterý Na úmysl dárce
Středa Na úmysl dárce
Čtvrtek Za rodiny
Pátek Za uzdravení
Sobota Za nemocné a ty, kteří je ošetřují
Neděle DC Farní
a
Bat Za Annu a Karla Vítů, rodiče a sourozence


Pokud není výslovně uvedeno jinak, modlitby přede mší a mše svatá se konají v kostele. Změny jsou vyznačeny červeně.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnost Batelov > Bohoslužby
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu