Farnost Batelov > Bohoslužby

Bohoslužby

Týden od 9. do 16.12. 2018

Neděle 8.00 Batelov Společná modlitba růžence
8.30 Na poděkování za dar života, za Boží
ochranu a pomoc
9.30 DC Společná modlitba růžence
10.00 Farní
Pondělí - Rácov ---
- ---
Úterý 14.30 Švábov Společná modlitba růžence
15.00 Fundace - 6
Středa 5.45 Batelov Společná modlitba růžence
6.15
Za záchranu životů dětí ohrožených potratem
a za obnovu kultury života v naší zemi
Čtvrtek 5.45 Batelov Společná modlitba růžence
6.15
Za rodinu Rojkovu, Salavovu, Lisovu,
Hradeckou a vnuka Karla
Pátek 5.45 Batelov Společná adorace

6.15
Na poděkování za Boží pomoc a ochranu
Sobota 5.15 Batelov Společná modlitba růžence
6.15 Za záchranu životů dětí ohrožených potratem
a za obnovu kultury života v naší zemi
16.00 Rohozná Mše svatá s nedělní platností
Neděle 8.00 Batelov Společná modlitba růžence
8.30 Farní
9.30 DC Společná modlitba růžence
10.00 Za Bohumila a Marii Buštovy, rodinu
Buštovu a Kákonovu


Pokud není výslovně uvedeno jinak, modlitby přede mší a mše svatá se konají v kostele. Změny jsou vyznačeny červeně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnost Batelov > Bohoslužby
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu