Farnost Batelov > Bohoslužby

Bohoslužby

od 15.března do 7.června 2020

Na základě rozhodnutí vlády z 23.4. 2020 jsou znovu obnoveny veřejné bohoslužby

DO 9.5. 2020 SMÍ BÝT PŘÍTOMNO MAXIMÁLNĚ 15 OSOB

od 24.5. 300 osob

Neděle - Třešť Farní ODSLOUŽENO
15.3.
a
Za rodiče Františka a Marii Hlávkovy,

P. Jaroslava Moštěka a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Úterý -
Za záchranu životů dětí ohrožených potratem a za

obnovení kultury života v naší zemi ODSLOUŽENO
Středa - Za manžela, bratra, zetě a rodiče Parkanovy ODSLOUŽENO
Čtvrtek -
Za farnost ODSLOUŽENO
Pátek -
Za rodinu Bartoškovu, Reitermannovu
a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Sobota - Za rodinu Stejnkovu ODSLOUŽENO
Neděle - DC Farní
22.3. -
a

- Bat Za Boženu Janouškovu, a syna Jaroslava ODSLOUŽENO
Úterý Za rodiny ODSLOUŽENO
Středa Farní ODSLOUŽENO
Čtvrtek Za paní Suchou, manžela a celou rodinu ODSLOUŽENO
Pátek Za rodinu Gregorovu, Brychtovu a Dohnalovu ODSLOUŽENO
Sobota Za novou evangelizaci v naší farnosti, aktuální
úmysly a za budoucnost farnosti ODSLOUŽENO
Neděle Bat Farní ODSLOUŽENO
29.3. a
DC Za Jaroslava a Marii Wasserbauerovy ODSLOUŽENO
Úterý Na úmysl dárce ODSLOUŽENO
Středa Na úmysl dárce ODSLOUŽENO
Čtvrtek Za rodiny ODSLOUŽENO
Pátek Za uzdravení ODSLOUŽENO
Sobota Za nemocné a ty, kteří je ošetřují ODSLOUŽENO
Neděle DC Farní ODSLOUŽENO
5.4. a
Bat Za Annu a Karla Vítů, rodiče a sourozence ODSLOUŽENO
Úterý Za rodiny ODSLOUŽENO
Středa Za rodiče Honsárkovy a duše v očistci ODSLOUŽENO
Čtvrtek Za obě farnosti ODSLOUŽENO
Sobota Za obě farnosti ODSLOUŽENO
Neděle DC Farní ODSLOUŽENO
12.4. a
Bat Za celou rodinu Lazarovu a Hradeckých
a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Úterý Za rodinu Čechovu a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Středa Za rodiče Jelínkovi a děti ODSLOUŽENO
Čtvrtek Za rodiny ODSLOUŽENO
Pátek Za Milana Fleka a dvoje rodiče odloženo na 24.4.
Sobota Za +dceru Drahomíru, *rodinu a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Neděle DC Farní ODSLOUŽENO
19.4. a
Za manžela k 30. výročí úmrtí a za celou
+ a * rodinu Pavlíčkovu ODSLOUŽENO
Úterý Za Boží pomoc a ochranu ODSLOUŽENO
Středa Za rodinu Svatkovu a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Čtvrtek Za rodiny ODSLOUŽENO
Pátek Za Milana Fleka a dvoje rodiče (ze 17.4.) ODSLOUŽENO
Sobota Na úmysl dárce ODSLOUŽENO
Neděle 8:30 DC Za rodinu Kohouškovu, Kratochvílovu ODSLOUŽENO
26.4. a za duše v očistci ODSLOUŽENO
a
Za obě farnosti
Úterý 18:00 Bat Za Jaroslava Veselého a Janu Noskovou ODSLOUŽENO
Středa 18:00 Bat Za Marii Policarovou a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Čtvrtek 18:00 DC Na úmysl dárce ODSLOUŽENO
Pátek 18:00 Bat Za rodiče Konířovy a za duše v očistci ODSLOUŽENO
Sobota 8:00 Bat Za novou evangelizaci, aktuální úmysly ODSLOUŽENO
a za budoucnost farnosti
Neděle 8:30 Bat Za rodinu Koukalovu
3.5. a
Za obě farnosti
Úterý 18:00 Bat Na úmysl dárce
Středa 18:00 Bat Za Marii Houdkovou a Františku Šebestovou
Čtvrtek 18:00 DC Za rodinu Procházkovu
a za duše v očistci
Pátek 18:00 Bat Za rodiče Popelkovy, dva syny, snachu
a jejich sourozence
Sobota 8:00 Za záchranu životů dětí ohrožených potratem
a za obnovení kultury života v naší zemi
Ne 8:30 DC Za rodinu Kratochvílovu
10.5. a
Za obě farnosti
Úterý 18:00 Bat Na úmysl dárce
Středa 18:00 Bat Za Marii Procházkovou
a za duše v očistci
Čtvrtek 18:00 DC Na úmysl dárce
Pátek 18:00 Bat Za žijící a zemřelou rodinu Karafiátovu
Sobota 8:00 Bat Za manžela, bratra, zetě
a rodiče Parkanovy
Neděle 8:00 Bat Za Františku Maškovou
17.5. 9:00 Bat Za Karolinu a Theodora Čermákovy,
za uzdravení a za duše v očistci
10:30 DC Farní
17:00 Bat Májová - kostelíček sv. Barbory
Úterý 18:00 Bat Na úmysl dárce
Středa 18:00 Bat Za Antonína Koníře a za duše v očistci
Čtvrtek 18:00 DC Za rodiny
Pátek 7:00 Bat Adorace
8:00 Na úmysl dárce
Sobota 8:00 Bat Za Janu a Františka Budínovi, dvoje

rodiče, přízeň a za duše v očistci
a
Za Hanu Flekovu
17:00 Roh Mše svatá s nedělní platností
Neděle 8:00 Bat Farní
24.5. 9:00 Bat Za * a + členy rodiny a za duše
v očistci
10:30 DC Za Marii a Bohumila Buštovy a za
žijící rodinu Buštovu
Úterý 18:00 Rác Na úmysl dárce
Středa 18:00 Bat Za rodinu Markovu
Čtvrtek 18:00 DC Za rodiny
Pátek 7:00 Bat Adorace
8:00 Za Boží pomoc, ochranu a dary
Ducha svatého
Sobota 8:00 Bat Za rodinu Barákovu a za duše v oč.
17:00 Roh Mše svatá s nedělní platností
20:00 Bat Svatodušní bdění/adorace do 22:00
Neděle 8:00 Bat Za rodiče Paulovy a jejich sourozence
9:00 Za P. Balabána, rodinu a za duše v oč.
10:30 DC Farní
Úterý 18:00 Rác Na úmysl dárce
Středa 18:00 Bat Za Ladislava Kameníka a rodiče
Čtvrtek 18:00 DC Za rodiny
Pátek 7:00 Bat Adorace
8:00 Za Cyrila a Kristynu Procházkovy a za
duše v očistci
Sobota 8:00 Bat Za rodiče Maryškovy, Fojtlovy, děti, vnučku,
zetě a za duše v očistci
17:00 Roh Mše svatá s nedělní platností
Neděle 8:00 Bat Za + Ludmilu Vítkovou
9:00
Farní
10:30 DC Za Růženu a Jana Ficencovy, Emilii
Drdovou a za rodinu Ficencovu


Pokud není výslovně uvedeno jinak, modlitby přede mší a mše svatá se konají v kostele. Změny jsou vyznačeny červeně.

 

 

PLÁNOVANÉ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY A POBOŽNOSTI

s ohledem na živé vysílání

od 26.4. do 17.5. 2020 (ZMĚNA VYHRAZENA)

 

DEN HODINA KDE CO live

SVATÝ TÝDEN

Květná neděle 8.00 Bat Soukromá modlitba
9.00 Třešť Mše svatá ano

10.30 Bat Uzavření kostela
ZVONĚNÍ ZVONŮ 11.00
Společná modlitba
13.00 Bat Soukromá modlitba
18.00 Uzavření kostela
Zelený čtvrtek 18.00 Třešť Památka Večeře Páně ano
20.00 Bat Zahájení bdění
Celonoční bdění/Getsemany - doma/seznam
Velký pátek 8.00 Ukončení bdění

15.00 Bat I.Novena k Božímu milosrdenství ano
18.00 Třešť Památka Umučení Páně ano
Bílá sobota 8.00 Bat Soukromá modlitba
15.00 II.Novéna k BM ne
18.00 Uzavření kostela
19.00 Třešť Velikonoční vigilie ano
-

VELIKONOČNÍ OKTÁV

přenos živě
Slavnost Zmrtvýchvstání 8.30 Bat Mše svatá ano
Páně 15.00 III.Novéna k BM ano
Pondělí velikonočního oktávu 15.00 IV.Novéna k BM ne
Úterý velikonočního oktávu 15.00 V.Novéna k BM ne
Středa velikonočního oktávu 15.00 VI.Novéna k BM ne
Čtvrtek velikonočního oktávu 15.00 VII.Novéna k BM ne
Pátek velikonočního oktávu 15.00 VIII.Novéna k BM ne
Sobota velikonočního oktávu 15.00 Bat IX.Novéna k BM ano
Neděle Božího milosrdenství 8.30 DC Mše svatá ano
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.30 DC Mše svatá - 15 osob ano
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.30 Bat
Mše svatá - 15 osob ano
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.30 DC Mše svatá - 30 osob ano
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 Bat Mše svatá - 100 osob ne
9.00 Bat Mše svatá - 100 osob ne
10.30 DC Mše svatá - 100 osob ne

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Farnost Batelov > Bohoslužby
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu