Farnost Batelov > Bohoslužby

Bohoslužby

od 26.ledna do 2.února 2020

Neděle 8.00 Batelov Společná modlitba růžence

8.30 Za bratra Jana a za duše v očistci
9.30 Společná modlitba růžence
10.00 DC Farní
Úterý 16.30 Rácov Společná modlitba růžence
Na úmysl dárce
Středa 7.30 Batelov Farní sál - společná modlitba růžence

8.00 Za rodinu Markovu a Petrákovu
Čtvrtek - - ---
- - ---
Pátek 7.00 Batelov Farní sál - Společná adorace
8.00
Na rodinu Prantlovu, Poláčkovu
a za duše v očistci
Sobota 7.30 Batelov Farní sál - Společná modlitba růžence
8.00
Za novou evangelizaci, aktuální
úmysly a za budoucnost farnosti
16.00 Rohozná Mše svatá s nedělní platností
Neděle 8.00 Batelov Farní sál - společná modlitba růžence
8.30 Farní

9.30 DC Společná modlitba růžence

10.00 Za Vladimíra Ficence, rodinu
Suchou a Bláhovou


Pokud není výslovně uvedeno jinak, modlitby přede mší a mše svatá se konají v kostele. Změny jsou vyznačeny červeně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnost Batelov > Bohoslužby
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu