Farnost Batelov > Bohoslužby

Bohoslužby

od 10. do 17.listopadu 2019

Neděle 8.00 Batelov Společná modlitba růžence

8.30 Za Marii Hradeckou, manžela, syna a dvoje rodiče
a dvoje rodiče
9.30 DC Společná modlitba růžence
10.15 Farní - biřmování
Úterý 16.30 Rácov Společná modlitba růžence
17.00 Na úmysl dárce
Středa 17.30 Batelov Společná modlitba růžence

18.00 Za rodinu Rojkovu
Čtvrtek 14.30 Švábov Společná modlitba růžence
15.00 Na úmysl dárce
Pátek 7.00 Batelov Společná adorace
8.00 Za Pavla Fouse, rodiče Dvořákovy a za duše
v očistci
Sobota 7.00 Batelov Společná modlitba růžence
8.00 Za záchranu životů dětí ohrožených potratem
a za obnovení kultury života v naší zemi
16.00 Rohozná Mše svatá s nedělní platností
Neděle 8.00 Batelov Společná modlitba růžence
8.30 Farní

9.30 DC Společná modlitba růžence

10.00 Za Marii a Bohumila Buštovy, žijící členy
rodiny a zemřelou a žijící rodinu Kákonovu


Pokud není výslovně uvedeno jinak, modlitby přede mší a mše svatá se konají v kostele. Změny jsou vyznačeny červeně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnost Batelov > Bohoslužby
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu