Farnost Batelov > Bohoslužby

Bohoslužby

Týden od 15. do 22.9. 2019

Neděle 10.00 Batelov Společná modlitba růžence
10.30 Farní s obnovou zasvěcení farnosti
Panně Marii
- - ---
- - ---
Úterý 17.00 Rácov Společná modlitba růžence
18.00
Na úmysl dárce
Středa 8.00 DC Adorační den/I.

17.00 Batelov Společná modlitba

18.00
Za rodiny
Čtvrtek 16.00 Adorační den/II.
18.00 Na úmysly pana biskupa
Pátek 7.00 Batelov Společná adorace

8.00 Za rodinu Svatkovu a za duše v očistci
Sobota 7.00 Společná modlitba růžence
8.00 Za záchranu životů dětí ohrožených potratem
a za obnovení kultury života v naší zemi

17.00 Rohozná Mše svatá s nedělní platností
Neděle 8.00 Batelov Společná modlitba růžence
8.30
Na poděkování za dar života s prosbou


o požehnání pro celou rodinu
9.30
Společná modlitba růžence
10.00 Za Marii Studenou, rodinu Smíšovských, rodinu
Křoustkovu a za všechny drahé zesnulé


Pokud není výslovně uvedeno jinak, modlitby přede mší a mše svatá se konají v kostele. Změny jsou vyznačeny červeně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnost Batelov > Bohoslužby
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu