Farnost Batelov > Bohoslužby

Bohoslužby

28.2. - 7.3.2021 Bat/DC

Pod dobu vládních nařízení omezující účast na nedělní mši svaté bude v Batelově mše svatá také:

v sobotu s nedělní platností

a v neděli bude ještě jedna mše svatá odpoledne.

Podle pravidel, která platí podle posledního vládního nařízení (informace zde) se mše svaté v našich farních kostelích může zúčastnit od 27.12. 2020 do 10.1. 2021 16 osob;

 

PRAKTICKÉ POKYNY

- počet zúčastněných z rodiny, která má zapsaný úmysl pro mši svatou domlouvá pan farář osobně (maximálně 4 členové rodiny)

- zjistíme-li, že je v tabulce ještě volno těsně před konáním mše svaté, můžeme se zapsat, ikdyž jsme z rodiny zapsáni již 4 (např. v sobotu večer zjistím, že na neděli je ještě volno)

- při zapisování se neřídíme heslem "kdo dřív přijde, ten dřív mele", ale bereme ohled na druhé, kteří se také chtějí mše svaté zúčastnit

 

Tabulky na sobotu/neděli 6./7.2. 2021

pro Batelov:

sobota 6.3. 15:00

neděle 7.3. 8:30

neděle 7.3. 15:00


pro Dolní Cerekev:

neděle 7.3. 10:00

V případě jakýchkoliv problémů či dotazů se obraťte na Matěje Stoklasu (tel. číslo zde)

 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, modlitby přede mší a mše svatá se konají v kostele. Změny jsou vyznačeny červeně.

 

(Upraveno 1.3.2021, pf)Farnost Batelov > Bohoslužby
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu