Farnost Batelov > Domluva křtu

Domluva křtu

Křest

Křtem se stává člověk Božím dítětem a členem církve. Tím získává práva a povinnosti. Je to rozhodnutí zásadní a zároveň první krok do života z víry. Následující kroky jsou zpověď (svátost smíření) a první svaté přijímání a své zasvěcení završuje pokřtěný přijetím svátosti biřmování. Toto postupné uvádění do života z víry a pozvolné plné zasvěcení se Bohu je vždy doprovázeno odpovídající přípravou.

Co je třeba

O křest v naší farnosti většinou žádají rodiče novorozených dětí. Podmínky pro žádost o křest:

U větších dětí je vyžadován souhlas rodičů, ale příprava je zaměřena na děti, které během obřadu odpovídají již sami za sebe a je delší. U dospělých probíhá příprava v tzv. katechumenátu a doba trvání je individuální.

Zajímá mě to

Chcete-li vědět více, pak klikněte na liturgie.cz.

Farnost Batelov > Domluva křtu
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu