Farnost Batelov > Domluva svatby

Domluva svatby

Svatba

Svatba v kostele je nejen velkou slavností, ale také příležitostí položit základ pro vzájemný vztah, který se má stát manželům pevnou oporou pro celý život. V katolickém pojetí je manželství zasazeno do rodiny a k založení nové rodiny také směřuje. Neodděluje intimní vztah mezi mužem a ženou od početí/narození dítěte, tak jak se to dnes namnoze stalo zvyklostí. Manželství a rodinu chápou a prožívají katoličtí křesťané jako jednu z nejvyšších hodnot na této zemi. Jsou přesvědčeni, že je plánem Božím. Věří, že v manželství a rodině se zrcadlí tajemství života Nejsvětější Trojice a v Něm mají také svůj základ. Proto hledají způsob, jak se Mu přiblížit a v jeho blízkosti své manželství začínají. Církevní řečí mluvíme o svátosti manželství a požehnání manželského svazku.

Co je třeba

Protože se nejedná jen o přesvědčení, ale současně o rozhodnutí, které má právní dopady je nutné splnit několik podmínek a vyřídit několik formálních náležitostí.

Příprava

Před sňatkem se koná příprava, která se od roku 2018 skládá ze dvou povinných částí:

1. Zde si zájemci o svatbu v kostele mohou vybrat ze dvou možností; buď absolvují dvě setkání v Centru pro rodinu v Jihlavě, více informací zde ,nebo se účastní sedmi setkání u Matky Boží v Jihlavě a tuto formu velice doporučujeme, více informací zde

2. a potom setkání buď ve farnosti v místě bydliště, nebo s oddávajícím knězem, který s vámi připraví potřebné písemnosti a probere průběh obřadu.

Nezapomeňte

že základním předpokladem je domluvit se včas (minimálně 3 měsíce, ale spíše půl roku)  na faře, aby bylo možné v klidu vše naplánovat a připravit. Viz kontakt.

Zajímá mě to

Chcete-li vědět více, pak klikněte na liturgie.cz.

Farnost Batelov > Domluva svatby
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu