Farnost Batelov > Kalendář

Kalendář

Kalendář akcí

31.08.2019 Adorační den
sobota   08:00:00 Batelov/Rácov

Tak jako každý rok se na konci prázdnin 31.8. modlíme před vystavenou nejsvětější svátostí za celou naši diecézi. Začneme v Rácově v 8.00 mší svatou a skončíme v Batelově mší svatou v 18.00. Více info na stránce Novinky.

01.09.2019 Žehnání školákům a studentům
neděle   08:30:00 Batelov farní kostel svatých Petra a Pavla

Po mši svaté

05.09.2019 Paintball/posunutí termínu
čtvrtek    Jemnice

Akci překládáme na začátek školního roku 2019/20.

Je určena pro děti od 5.třídy; zveme i tatínky/maminky a sourozence.

15.09.2019 Pouť - Rácov
neděle   10:00:00 Kaple Panny Marie Bolestné

Obnova zasvěcení farnosti Panně Marii, společný oběd a zakončení poutě společným růžencem se svátostným požehnáním

18.09.2019 Adorační den
středa    Dolní Cerekev farní kostel svaté Marie Magdaleny

Letos podruhé se naše farnost připojí k modlitbám za naši diecézi a nová kněžská povolání

29.09.2019 Pouť - Rohozná
neděle   10:00:00 Kaple sv. Václava

Tradiční pouť k ochránci a průvodci obce Rohozná

27.10.2019 Podzimní víkendovka
neděle   15:00:00 Fara v Batelově

Zveme všechny děti - kluky i holky - od 2. do 6.třídy na podzimní víkendovku, která se uskuteční na faře v Batelově! Koná se od nedělního odpoledne do pondělního večera.

Více informací a konci září.

27.10.2019 Svěcení oltáře
neděle   10:00:00 Dolní Cerekev farní kostel svaté Marie Magdaleny

Při nedělní mši svaté posvětí sídelní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle nový kamenný oltář

10.11.2019 Biřmování
neděle   10:00:00 Dolní Cerekev farní kostel svaté Marie Magdaleny

Během mše svaté udělí svátost biřmování Mons.Ing.Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

01.12.2019 1. neděle adventní
neděle   

Začíná doba adventní

Liturgický kalendář

Farnost Batelov > Kalendář
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu