Farnost Batelov > Kalendář

Kalendář

Kalendář akcí

06.03.2019 Popeleční středa
středa   18:00:00 Batelov farní kostel svatých Petra a Pavla

Začíná doba postní - Den přísného postu

07.03.2019 Pěší pouť
čtvrtek   09:00:00 Křemešník

Pokus o obnovu pěší poutě

14.04.2019 Květná(pašijová) neděle
neděle   08:30:00 Farní kostel svatých Petra a Pavla

Začíná Svatý týden

18.04.2019 Zelený čtvrtek
čtvrtek   18:00:00 Dolní Cerekev farní kostel svaté Marie Magdaleny

Večerní mše na památku Večeře Páně společná pro farnosti Batelov a Dolní Cerekev

18.04.2019 Hrkačování v Batelově
čtvrtek   19:30:00 Batelov fara

Zvony "odlétají" do Říma, začíná hrkačování, které trvá až do vigilie 20.4.

19.04.2019 Velký pátek
pátek   18:00:00 Farní kostel svatých Petra a Pavla

Společné slavení velkopátečních obřadů pro farnosti Batelov a Dolní Cerekv

21.04.2019 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
neděle   08:30:00 Batelov

Slavná mše svatá doprovázená sborem a orchestrem

24.04.2019 Lasergame
středa   14:00:00 Jihlava

Pro děti od 4.třídy

08.06.2019 Vigilie - Letnice
sobota   22:00:00 Farní kostel svatých Petra a Pavla

Letos poprvé se připravíme na slavení slavnosti Seslání Ducha svatého bděním. Společně se sejdeme ve 22:00 k tzv. Lucernáriu a potom budeme pokračovat celonoční adorací.

Iniciativa vzešla od klubu ministrantů a všichni jsou srdečně zváni k modlitbě o Ducha svatého.

09.06.2019 Slavnost Selání Ducha svatého
neděle   08:30:00 Batelov farní kostel svatých Petra a Pavla

Končí doba velikonoční

19.06.2019 Paintball
středa   14:00:00 Jemnice

Pro děti od 5.třídy; zveme i tatínky/maminky a sourozence.

21.06.2019 Víkendovka
pátek   14:00:00 Žirovnice

Dvě přespání na faře v Žirovnicích spolu se zajímavým programem pro děti od 2. do 6.třídy. Více informací na konci května

23.06.2019 Slavnost Těla a Krve Páně
neděle   10:00:00 Batelov farní kostel svatých Petra a Pavla
13.07.2019 Diecézní tábor pro ministranty
sobota   15:00:00 Osová Bítýška

Tábor pro kluky od 6. do 9.třídy 13.-20.8.. Více informací zde

21.07.2019 Pouť Klubu ministrantů
neděle    Polsko - Wadovice - Krakov- Osvětim

Od 21. do 27. podnikne klub ministrantů pouť do Polska po stopách svatého Jana Pavla II.

31.08.2019 Adorační den
sobota   08:00:00 Batelov/Rácov

Tak jako každý rok se na konci prázdnin 31.8. modlíme před vystavenou nejsvětější svátostí za celou naši diecézi. Začneme v Rácově v 8.00 mší svatou a skončíme v Batelově mší svatou v 18.00. Více info na stránce Novinky.

01.09.2019 Žehnání školákům a studentům
neděle   08:30:00 Batelov farní kostel svatých Petra a Pavla

Po mši svaté

18.09.2019 Adorační den
středa    Dolní Cerekev farní kostel svaté Marie Magdaleny

Letos podruhé se naše farnost připojí k modlitbám za naši diecézi a nová kněžská povolání

27.10.2019 Podzimní víkendovka
neděle   15:00:00 Fara v Batelově

Zveme všechny děti - kluky i holky - od 2. do 6.třídy na podzimní víkendovku, která se uskuteční na faře v Batelově! Koná se od nedělního odpoledne do pondělního večera.

Více informací v první polovině října.

01.12.2019 1. neděle adventní
neděle   

Začíná doba adventní

Liturgický kalendář

Farnost Batelov > Kalendář
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu