Farnost Batelov > Mše svatá

Mše svatá

 

Další názvy pro toto útsřední tajemství víry jsou eucharistie, Nejsvětější svátost oltářní, Nejsvětější oběť a svaté přijímání.

Pokus o krátkou meditaci

ObrázekMešní kalich, na který se díváme je kalich, který se při slavení mše svaté v naší farnosti skutečně používá. Nedíváme se však na jeho umělecké ztvárnění, které je vidět zvenku, ale díváme se dovnitř, do misky kalicha. Miska se chová  jako zrcadlo. Odráží obraz fotografa a stropu kostela, v němž se kalich fotí.

A to je zajímavé. Slavení mše svaté je totiž také pohled dovnitř, do tajemství spojení Trojjediného Boha s konkrétními lidmi, s jejich blízkými a s místem kde žijí.

Slavení mše svaté je však také pohled dovnitř, do Srdce Ježíše Krista, který se za tyto konkrétní lidi obětoval, aby je mohl právě zde v Batelově a v Dolní Cerekvi živit svým tělem a krví.

Poutníci do EmauzSlavení tohoto tajemství učí věřícího katolíka žít zevnitř navenek. To je koneckonců důležité pro každý vztah - a víra je vztah - uchovávat soulad mezi tím co nosím uvnitř a mezi tím jak se projevuji navenek. K věření je potřebné trvale pečovat o soulad mezi mnou a Bohem.

V upřímném úsilí o tento soulad nacházím pravou tvář Ježíše Krista. A to je smyslem a cílem slavení mše svaté - mám hledat soulad mezi tím co chci já a co chce Bůh - mám se snažit žít jako Ježíš Kristus. Tak jako se zrcadlí obraz v misce kalicha, má se zrcadlit můj život Kristu.

Adorace

Pravidelná páteční adorace

Vynikající přípravou na slavení mše svaté je adorace. V  naší farnosti se koná každý týden v pátek a trvá jednu hodinu. Proměněný chléb - Nejsvětější svátost oltářní - vloží pan farář do ozdobné schránky/monstrance a prostor kostela se promění na ticho vyplněné výměnou myšlenek a pocitů mezi Kristem a mezi těmi, kteří se přišli modlit.

 

"Boží Tělo"

Slavnostní formou slavení tajemství Krve a Těla Kristova je slavnost Božího Těla. Shromáždění věřící vycházejí po slavení mše svaté společně průvodem na batelovské náměstí, v čele průvodu nese pan farář Nejsvětější svátost v monstranci a společně - se svátostným Kristem mezi námi - prosí o požehnání pro farnost, pro rodiny a pro celou obec. Průvod provází dechová hudba.

Pokračování bude následovat...

 

Přehled bohoslužeb.

Farnost Batelov > Mše svatá
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu