Farnost Batelov > Novinky

Novinky

Ranní mše - Roráty

Bat//DC Od pondělí 3.12. začínají mše svaté vždy brzy ráno od 6:15 v Batelově/Rácově a od 6:30 v Dolní Cerekvi. V jedinečné atmosféře probouzejícího se dne můžeme naslouchat Božímu slovu a otevřít mu svá srdce. On nás zve

více informací

Putování Svaté rodiny po farnostech

Bat//DCOč jde: v Betlémě pro ni nebylo místa, my ji přijmeme rádi Jak konkrétně to bude probíhat:

více informací

Setkávání děvčátek

Bat//DC V sobotu 1.12. začíná setkávání děvčat na faře v Batelově.

více informací

Změna pořadu bohoslužeb

Bat// Se změnou času na čas zimní dochází tak ke změně začátku večerních bohoslužeb. Začínají o 1 hodinu dříve, tzn. v 17.00.Vzhledem k tomu, že v pátek pan farář učí od 16.00 náboženství v Dolní Cerekvi a tak by nemohla probíhat adorace (není nikdo kdo by vystavil NSO), budou páteční bohoslužby v tomto školním roce v době zimního času

více informací

Biřmovanci - plán setkávání do konce roku 2018

Bat//DC Na prvním setkání biřmovanců po letních prázdninách byl stanoven následující plán setkávání:

více informací

Příprava biřmování na rok 2019

Bat//DC V sobotu 4.11. 2017 začal další běh přípravy na biřmování v našich farnostech.

více informací

Výsledek sbírky na Fond Puls

Bat//DC Při posledním sčítání účastníků nedělních bohoslužeb bylo v Batelově přítomno 111 věřících starších 18 let. Celkem jste přispěli částkou

více informací

Přehled

Zpráva o životě farnosti Batelov rok 2014 je rozložena do 3 postupných kroků: finance, pastorace, správa majetku

více informací

Farnost Batelov > Novinky
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu