Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti od 17. do 24.února 2019

 

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

 

Tříkrálová sbírka - výsledek

Celkem 51.118,-. Všem obětavým koledníkům(a jejich rodičům); dospělým, kteří je doprovázeli a všem dárcům děkujeme! Pán Bůh zaplať.

Batelov 27.858,-
Nová Ves 9.870,-
Švábov 6.290,-
Bezděčín 3.050,-
Rácov 3.050,-
Konzum u Hradeckých 3.046,-

 

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. První setkání po prázdninách se uskutečnilo v sobotu 15.9. v 18:00 na faře v Batelově. Další setkání se koná v sobotu 23.2. 2019 na faře v Batelově.

Slavnost biřmování plánujeme uskutečnit v roce 2019 v Dolní Cerekvi.

 

Setkání animátorů

se uskuteční v Chotěboři od 13. do 18.8. 2019; více informací zde

Připravuje se
Týden ve farnosti

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2018/19 naleznete na stránce Výuka náboženství. Připomínáme, že náboženství není kroužek, ale nepovinný předmět.

 

Po - 19:00 "poalfový" večer - fara

Út - 19:00 zkouška sboru - fara

St - 16:00 schůzka ministrantů - fara

17:00 mše zaměřená na děti - fara

18:00 florbal ZŠ Batelov

Čt - 17:45 modlitby maminek - fara

So9:00 setkání děvčat- fara

18:00 příprava biřmování - fara

Ne - sbírka Haléř svatého Petra

 

 

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Příprava a průběh III. etapy generální opravy farního kostela

V loňském roce jsme pracovali na přípravě podkladů pro zařazení našeho kostela do programu Záchrany historického dědictví. Aktuálně: Naše úsilí nebylo úspěšné.

V roce 2018 začínáme s opravou s opravou fasády kostela (tato etapa je opět rozdělena, tentokrát na 3 části). V první části III. etapy chceme opravit průčelí kostela včetně věžiček, dřevěné prvky (okna, žaluzie a hlavní dveře) a vypořádat se s nežádoucími vlivy, které působí výskyt holubů na našem kostele. Konečný rozpočet na tuto část je 960.000,-. V této částce nejsou započítány náklady na odstranění nežádoucích vlivů působených holuby.

Práce na opravě kostela začaly v pondělí 28.5. 2018 předáním staveniště. Místo hlavního vchodu bude sloužit boční vchod směrem od silnice.

1. kontrolní den 12.6. 2018: proběhla oprava fasády; špatná omítka odstraněna a zapravena vápennou omítkou. Započato s obnovou okna za ciferníkem. Požadavek o závazné stanovisko kvůli ochraně stavby kvůli holubům. Proveden jednoduchý průzkum barevnosti omítky - původní byla starorůžová barva. Bude proveden vzorkový nátěr a vybrána odpovídající barva. Příští týden započne čištění kamenných prvků. Dřevěné prvky budou repasovány a natřeny středně hnědým nátěrem.

2. kontrolní den 20.6. 2018 - práce pokračují dle plánu; v tomto týdnu byly dokončovány zednické práce, čištěny kamenné prvky na fasádě a kamenný sokl. Konzultace barev přinesly návrh na šedo-bílou kombinaci, příští týden malba začíná malba a budeme plánovat ochranu kostela před devastujícími vlivy holubího trusu.

3. byly schváleny barvy a pokračuje malba omítek (jsou po prvním nátěru), která by měla být dokončena příští týden. Zároveň schváleny barvy na dřevěné prvky. Žaluzie - ty, které jsou orientovány na náměstí potřebují vyměnit vydrží maximálně 10 let - jsou opraveny, započato s opravou velkého čelního okna, vstupní dveře budou demontovány a opraveny během měsíce září). Bylo navrženo opatření na odstranění devastujících vlivů holubů - předběžný rozpočet na průčelí činí 113.000,-. Jeho instalace je naplánována na týden od 9.7. 2018.

4. Oprava průčelí kostela je téměř ukončena. Zbývají dveře do hlavního vstupu.

5. Instalace ochranných prvků proti holubům na průčelí kostela a věžičkách bylo ukončeno ve čtvrtek 26.7.2018; oprava bude ukončena renovací dveří do hlavního vchodu, která proběhne během měsíce září.

6. Instalace ochranných prvků proti holubům stála nakonec 136.842,-. Tato částka nebyla součástí původního schváleného rozpočtu.

7. Byly odvezeny dveře od hlavního vchodu do truhlářské dílny na opravu.

8. Na základě předběžného rozpočtu na zbývající opravu bylo konstatováno, že původní 3 postupné kroky III. etapy generální opravy farního kostela sv. Petra a Pavla musí být rozšířeny na 4 z důvodu dosažitelnosti finančních prostředků. Oprava tedy proběhne postupně takto: 1 krok – oprava průčelí (2018), 2 krok – oprava západní stěny (2019; včetně oprav okapů, výměny skel v chrámových oknech a instalace ochranných prvků proti holubům), 3 krok – oprava jižní stěny (2020), tj. presbytáře a oratoří (včetně oprav okapů a instalace ochranných prvků proti holubům), 4 krok – oprava východní stěny (2021; včetně oprav okapů, výměny skel v chrámových oknech a instalace ochranných prvků proti holubům).

9. V pondělí 22.10. byly dovezeny a instalovány repasované dveře k hlavnímu vchodu do kostela. Tím práce na opravách průčelí končí. Nyní bude následovat předání dokumentů na Kraj Vysočina a vyúčtování.

10. Vyúčtování proběhlo. Dotace ve výši 315.876,- byla převedena na účet farnosti a tak mohla farnost vrátit půjčku ve výši 428.000. Tím byla ukončena oprava průčelí kostela, která probíhala od června do října 2018.

11. Probíhá výběrové řízení pro plánované pokračování opravy v roce 2019.

12. Výběrové řízení nebylo úspěšné. Připravuje se nové výběrové řízení.

13. Aktuálně: Ve středu 13.2. se uskutečnilo druhé výběrové řízení na opravu západní stěny farního kostela sv. Petra a Pavla; vybrána byla nabídka firmy Jelínek a spol., s.r.o.

Odvlhčení kostela - II.etapa generální opravy farního kostela. Práce na II.části (2.etapy - odvlhčení vnějšího pláště kostela)) byly dokončeny v druhé polovině prosince 2016. Proinvestováno bylo 1.366.000,-. Děkujeme všem za podporu! Zvláště pak panu starostovi ing. Doleželovi, radě městyse Batelov, technickému administrátorovi jihlavského děkanství Mgr. Daliborovi Novákovi a ing arch. panu ing. arch.Vohralíkovi za stavební dozor!

Uveřejnění závěrů z jednání EFR

se z technických důvodů opozdí. Děkujeme za pochopení!

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupstvi.cz/jak-dale (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).

Fond Puls

Více informací naleznete zde.

Mešní intence

Aktuálně: mše svaté na rok 2019 můžete  zapisovat

osobně na faře od 8.10. 2018,

mailem batelov@dieceze.cz

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář u PC).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu