Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti od 31.května do 7.června 2020

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

 


Aktuální informace na stránce "Novinky"

Postní almužna

děkujeme za všechny přinesené postničky!

Farní kavárna

bude obnovena po ukončení mimořádných opatření! Více na Novinkách.

Úmysly mší svatých

Můžete zapisovat mše svaté na rok 2020. V době mimořádných opatření nahlašujte na připravený formulář nebo telefonicky.

Příprava na 1.svaté přijímání je obnovena

Pokračujeme v sobotu 6.6. 2020; děti jsou rozděleny do 2 skupin kvůli zachování povoleného počtu (maximálně) 15 osob. První skupina začne v 15.00 a druhá v 16.00 (příprava tedy bude 30 minut kratší), rozdělení dětí do skupin a další informace naleznete zde. Pokud by se předpisy změnily, spojíme opět děti do jedné skupiny. Nezapomeňte na roušky, desinfekce bude k dispozici na faře.

Slavnost samotná se uskuteční v neděli 28.6.2020 při mši svaté a v této věci se uskuteční v polovině června organizační setkání.

V neděli 7.6. při mši svaté v 9:00 bude pokřtěno 5 dětí, které se současně připravují na 1.svaté přijímání.

Připravuje se

 

 

Týden ve farnosti

 

 

 

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Informace byly přesunuty na stránku Správa majetku Batelov.

Mešní intence

Aktuálně: mše svaté na rok 2020 můžete  zapisovat na formulář

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář v kanceláři).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu