Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti od 8. do 15.prosince 2019

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

 

Úmysly mší svatých

Od této neděle můžete zapisovat mše svaté na rok 2020. Prosíme, abyste přicházeli na faru (je možno se i telefonicky domluvit) a zadání úmyslu mailem volili jako poslední možnost. Děkujeme!

 

Duchovní obnova

v novém liturgickém roce bude až v době postní 2020.

 

Příprava na 1.svaté přijímání/III

pokračuje v sobotu 14.12. od 15.00 do 16.30 na faře. Termíny přípravy zde.

V neděli 17.11. při mši svaté byly děti představeny farnosti a současně byly do katechumenátu přijaty 3 děti připravující se na křest.

 

Kostelní lavice

viz. správa majetku.

Oprava kostela v roce 2019 pokračovat nebude

viz. správa majetku.

Úprava přízemí fary

viz. správa majetku.

 

 

Týden ve farnosti

Na stránce Výuka náboženství rozvrh výuky na školní rok 2019/20. Výuka v tomto týdnu dle rozvrhu.

Ne - sbírka na církevní školství 3.800,-; děkujeme!

- pokračuje pouť Svaté rodiny po naší farnosti (seznam bude k dispozici na stránce Novinky)

- 14:00 - 15.30 schůzka děvčat na faře

St - 16:00 schůzka ministrantů, fara

- 18:00 mše svatá zaměřená na děti

Čt - 16:45 modlitby maminek - farní sál;

- 18:00 náboženství pro děti, které odešly z 5.třídy na gymnázium, nemají čas ve škole kvůli kroužkům a pro středoškoláky fara

So - 15:00 - 16:30 příprava na 1.svaté přijímání IV. na faře

Ne - sbírka na podporu projektu Marys´Meals

pokračuje pouť Svaté rodiny po naší farnosti

- 15:00 - 16:00 schůzka děvčat od 5 do 12 let nebude

 

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Informace byly přesunuty na stránku Správa majetku Batelov.

Mešní intence

Aktuálně: mše svaté na rok 2020 můžete  zapisovat

osobně na faře nebo

mailem batelov@dieceze.cz

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář v kanceláři).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu