Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti od 16. do 23.února 2020

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

Sbírka Haléř svatého Petra

se koná v neděli 23.2. při mši svaté. Více informací zde.

 

Postní almužna

začíná na Popeleční středu 26.2.; postničky jsou na bočním oltáři.

 

Farní kavárna

V letošním roce se pokusíme zavést pravidelné měsíční farní kavárny, jejímž cílem je setkání farníků u šálku kávy/čaje a kousku buchty, neformální posezení a tím pěstování mezilidských vztahů uvnitř farnosti. Více na Novinkách.

Děkujeme za zorganizování a účast na únorové farní kavárně!

 

Tříkrálová sbírka

se v Batelově konala v sobotu 11.1.; děkujeme všem organizátorům a koledníkům!

 

Úmysly mší svatých

Můžete zapisovat mše svaté na rok 2020. Prosíme, abyste přicházeli na faru (je možno se i telefonicky domluvit) a zadání úmyslu mailem volili jako poslední možnost. Děkujeme!

Příprava na 1.svaté přijímání/VIII

pokračuje v sobotu 22.2. od 15.00 do 16.30 na faře. Termíny přípravy zde.

V neděli 17.11. 2019 při mši svaté byly děti představeny farnosti a současně byly do katechumenátu přijaty 3 děti připravující se na křest.

 

Připravuje se na březen

Připravuje se na květen

Týden ve farnosti

Na stránce Výuka náboženství rozvrh výuky na školní rok 2019/20.

3. třída - kvůli kursu plavání - budou mít od února do konce dubna místo čtvrtku v úterý šestou vyučovací hodinu.

 

Mše svaté (kromě výjimek označených červeně) se ve všední den konají ve farním sále.

Ne - schůzka děvčátek se nekoná kvůli nemoci vedoucí

Út - 18:30 - 20.00 biblické tance - farní sál

19:00 - zkouška chrámového sboru - fara

St - 16:00 schůzka ministrantů - fara; změní se měsíční rytmus setkávání - vždy 2.středu v měsíci pojede KM na modlitbu chval do Jihlavy - proto se tuto středu schůzka a mše pro děti nebudou

18:00 - mše pro děti - fara

19:00 - KM

Čt - 16:45 modlitby maminek - fara

- 18:00 náboženství pro děti, které odešly z 5.třídy na gymnázium, nemají čas ve škole kvůli kroužkům a pro středoškoláky fara

So - 15:00 příprava na 1.svaté přijímání

Ne - sbírka Haléř svatého Petra při mši svaté

14:00 - 16:00 schůzka děvčátek fara.

Připravuje se na březen

Připravuje se na květen

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Informace byly přesunuty na stránku Správa majetku Batelov.

Mešní intence

Aktuálně: mše svaté na rok 2020 můžete  zapisovat

osobně na faře nebo

mailem batelov@dieceze.cz

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář v kanceláři).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu