Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti od 11. do 25.srpna 2019

 

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

 

Nepřítomnost pana faráře

od čtvrtku 15.8. do středy 21.8.; v případě, že bude třeba vypravit pohřeb se obracejte na pana kostelníka.

Sbírka na úpravu přízemí fary

předposlední v tomto roce přinesla 8.300,-. Děkujeme a Pán Bůh zaplať! Vice níže "Úprava přízemí fary".

Poděkování

za vyčištění sběračů na střeše kostela a gajgrů od svodů vody ze střechy.

Informace

byla opravena jedna lavice. Kromě boků je celá nová. cena opravy 18.000,-

 

Oprava kostela v roce 2019 pokračovat nebude

Byly podány žádosti o dotace na Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury. Protože v žádosti o dotaci na Kraj Vysočina jsme nebyli úspěšní, pokračovat v opravě farního kostele letos není možné.

V příštím roce v našem úsilí o opravu farního kostela svatých Petra a Pavla budeme pokračovat.

 

Úprava přízemí fary

Na základě schválení úmyslu dokončit úpravu/opravu přízemí fary členy EFR:

vyměníme kancelářský nábytek a

vybudujeme v přízemí zázemí pro setkávání farnosti (schůzky dětí, modlitby matek a otců, farní kavárna, "boží Tělo", duchovní obnovy a přednášky, roráty, zimní bohoslužby): dokončíme výměnu elektro-instalace, vybudujeme sociální zařízení a kuchyni (loni byly zakoupeny nové stoly).

Předběžný rozpočet činí 100.000,- za předpokladu, že většinu prací si zajistíme sami. V této chvíli máme k dispozici 94.000,-. Děkujeme za vaši podporu!

 

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. Další setkání se koná po prázdninách v sobotu 21.9. 2019 na faře v Batelově.

Slavnost biřmování se uskuteční v neděli 10.11. v Dolní Cerekvi.

 

Týden ve farnosti

Na 1. neděli při mši svaté v září plánujeme vyhodnocení soutěže dětí

 

St - mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Ne - mše svatá v neděli nebude; zde přehled mší v blízkém okolí

od Čt (22.8) - řád bohoslužeb pokračuje podle obvyklého řádu

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Informace byly přesunuty na stránku Správa majetku Batelov.

Mešní intence

Aktuálně: mše svaté na rok 2019 můžete  zapisovat

osobně na faře nebo

mailem batelov@dieceze.cz

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář v kanceláři).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu