Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti + Tabulka

Program v kostele

Od 8. června 2021 platí nové vládní nařízení (naleznete zde), které zásadně nemění povolený počet účastníků bohoslužeb, především v neděli. Stále platí povinnost nosit respirátory/roušky pokud počet přesahuje 10 osob a při vstupu do kostela desinfekce rukou. Počet určuje povinnost 2 metrového odstupu jednotlivých osob, resp. osob ze společné domácnosti.

V našem farním kostele to znamená 65 dospělých (včetně židliček rozmístěných v kostele v povinném 2 metrovém odstupu, místa na sezení na kůru a místa na stání pod kůrem)

a více (záleží na počtu dětí ze společné domácnosti, které do tabulky nezapisujte) osob a tomu je také přizpůsobena tabulka, která dovolený počet zajišťuje. Mše svatá v neděli pouze v 8:30.

Děkuji za pochopení a trpělivost! Pan farář

 

 

 

 

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznetzde.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu