Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti od 22. do 29.září 2019

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

Plánujeme pro děti

- neděle 27./pondělí 28.října podzimní víkendovka na faře v Batelově

- na druhou listopadovou sobotu 9.11. zahájení přípravy na 1.svaté přijímání

V běhu: domluva florbalu

Poděkování

- všem kuchařkám/hospodyňkám za přípravu oběda a kávy/zákusků na pouti v Rácově, za venkovní ozvučení, ministrantům, panu sbormistrovi a Pánu Bohu za krásné počasí!

Kostelní lavice

viz. správa majetku.

Oprava kostela v roce 2019 pokračovat nebude

viz. správa majetku.

Úprava přízemí fary

viz. správa majetku.

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. Poslední setkání se uskuteční v týdnu před slavností biřmování - konkrétní datum ještě nebylo stanoveno. Půjde o seznámení se s průběhem biřmování a nácvik přímo v kostele.

Slavnost biřmování se uskuteční v neděli 10.11. v Dolní Cerekvi.

Týden ve farnosti

Na stránce Výuka náboženství návrh rozvrhu výuky na školní rok 2019/20. Výuka byla zahájena.

Ne - Sbírka na podporu kněží a pastorace (PULS)

14:00 - schůzka děvčátek, fara

St - 16:00 schůzka ministrantů, fara

18:00 mše svatá zaměřená na děti

Čt - 17:45 modlitby maminek - farní sál; od pátku probíhá TRIDUUM MODLITEB

18:00 pokračování kursu Alfa v Nové Vsi

- 18:00 náboženství pro děti, které odešly z 5.třídy na gymnázium a pro středoškoláky

So - 13:00 mše svatá, po mši odjezd na paintball

Ne - 14:00 - 16:00 schůzka děvčat od 5 do 12 let

Měsíc ve farnosti 29.9. - 27.10 2019

 

Od nedělního odpoledne 29. září do úterního večera 22. října nebude pan farář ve farnosti. Život ve farnosti bude proto omezen v těchto oblastech:

- mše svatá bude pouze v neděli a ve středu.

- v této době nebude probíhat výuka náboženství; od středy 23.10. výuka pokračuje.

- středeční mše nebude zaměřena na děti.

- 2., 9. a 16. října se schůzka ministrantů nekoná. Ve středu 23. října se však uskuteční a bude velmi důležitá kvůli domluvě a nácviku na slavnost svěcení oltáře v Dolní Cerekvi.

- v případě pohřbu bude k dispozici pan farář z Třeště; vše domlouvejte nejprve s panem Kejvalem, kostelníkem. V případě zaopatření nemocných/umírajících se obracejte přímo na pana faráře do Třeště.

- schůzky děvčat se budou konat bez omezení, stejně jako modlitby maminek a kurs Alfa.

 

Svěcení oltáře v Dolní Cerekvi

V neděli 27.10. zavítá do farnosti Dolní Cerekev otec biskup Vojtěch. Vzhledem k závažnosti této události a její důležitosti i pro batelovskou farnost jste zváni zúčastnit se této události také vy.

Proto mše svatá v neděli v Batelově nebude. Mše svatá s nedělní platností se koná v sobotu v 17.00 ve farním kostele sv. Petra a Pavla.

 

Víkendovka

Ve dnech 27./28.10. se bude konat 2. podzimní ("dušičková") víkendovka pro děti od 1. do 6. třídy. Tentokrát nás bude provázet osoba Noema.

Je třeba se přihlásit nejpozději do středy 23.10.; počet dětí je opět omezen možnostmi fary na 20 přihlášených + 3 náhradníci (nebojte se přihlásit děti i jako náhradníky).  Přihlásit se děti mohou dvojím způsobem

1. SMS na číslo 774 706 881

2. mailem na adresu: farnostbat.akce@seznam.cz

Příprava na 1.svaté přijímání

začíná druhou sobotu 9.11.2019 v listopadu. Rodiče a děti dostanou písemné pozvánky. Přihlásit můžete děti opět dvojím způsobem

1. na farní mail: batelov@dieceze.cz

2. přímo během prvního setkání 9.11. na faře.

 

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Informace byly přesunuty na stránku Správa majetku Batelov.

Mešní intence

Aktuálně: mše svaté na rok 2019 můžete  zapisovat

osobně na faře nebo

mailem batelov@dieceze.cz

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář v kanceláři).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu