Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti od 14. do 21.dubna 2019

 

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

 

Postní almužna

Stejně jako každý rok je možno konat pokání také formou almužny. "Postničky" jsou na boční oltáři.

Oprava kostela v roce 2019 pokračovat nebude

Byly podány žádosti o dotace na Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury. Protože v žádosti o dotaci na Kraj Vysočina jsme nebyli úspěšní, pokračovat v opravě farního kostele letos není možné.

V příštím roce v naší snaze budeme pokračovat.

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. Další setkání se koná v sobotu 4.5. 2019 na faře v Batelově. Slavnost biřmování plánujeme uskutečnit v roce 2019 v Dolní Cerekvi.

 

Připravuje se
Týden ve farnosti

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2018/19 naleznete na stránce Výuka náboženství. Připomínáme, že náboženství není kroužek, ale nepovinný předmět. Výuka v tomto týdnu podle rozvrhu.

Út -  19:00 zkouška sboru - fara

St16:00 schůzka ministrantů

17:30 pobožnost křížové cesty - kostel

18:00 mše pro děti - fara

po mši setkání Klubu ministrantů

rozpis bohoslužeb od Zeleného čtvrtku do neděle

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Informace byly přesunuty na stránku Správa majetku Batelov.

Mešní intence

Aktuálně: mše svaté na rok 2019 můžete  zapisovat

osobně na faře nebo

mailem batelov@dieceze.cz

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář v kanceláři).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu