Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti od 26.ledna do 2.února 2020

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

Farní kavárna

V letošním roce se pokusíme zavést pravidelné měsíční farní kavárny, jejímž cílem je setkání farníků u šálku kávy/čaje a kousku buchty, neformální posezení a tím pěstování mezilidských vztahů uvnitř farnosti. Více na Novinkách.

 

Tříkrálová sbírka

se v Batelově konala v sobotu 11.1.; děkujeme všem organizátorům a koledníkům!

 

Úmysly mší svatých

Můžete zapisovat mše svaté na rok 2020. Prosíme, abyste přicházeli na faru (je možno se i telefonicky domluvit) a zadání úmyslu mailem volili jako poslední možnost. Děkujeme!

 

Duchovní obnova

v novém liturgickém roce bude v době postní 2020.

 

Příprava na 1.svaté přijímání/VIII

pokračuje v sobotu 15.2. od 15.00 do 16.30 na faře. Termíny přípravy zde.

V neděli 17.11. 2019 při mši svaté byly děti představeny farnosti a současně byly do katechumenátu přijaty 3 děti připravující se na křest.

 

Kostelní lavice

viz. správa majetku.

Oprava kostela v roce 2019 pokračovat nebude

viz. správa majetku.

Úprava přízemí fary

viz. správa majetku.

 

 

Týden ve farnosti

Na stránce Výuka náboženství rozvrh výuky na školní rok 2019/20.

Výuka nebude ve čtvrtek a v pátek.

3. třída - kvůli plavání - budou mít od února do konce dubna místo čtvrtka v úterý šestou vyučovací hodinu, tzn. od 12.15.


Mše svaté (kromě výjimek označených červeně) se ve všední den konají ve farním sále.

Ne - žehnání lektorům při mši svaté

- schůzka děvčátek: jede se na kuželky do Jihlavy

St - schůzky ministrantů a mše pro děti se nebudou konat v lednu a únoru; další schůzka a mše pro děti až ve středu 19. února;

17:00 - klub ministrantů

18:00 - florbal ZŠ Batelov

Čt - 16:45 modlitby maminek

- 18:00 náboženství pro děti, které odešly z 5.třídy na gymnázium, nemají čas ve škole kvůli kroužkům a pro středoškoláky - fara

So - 9:00 až 15:00 programové/plánovací setkání klubu ministrantů se společným obědem na faře v Batelově

- příprava na 1.svaté přijímání se nekoná

Ne - žehnání hromniček + svatoblažejské požehnání

- 14:00 - 16:00 schůzka děvčátek fara.


 

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Informace byly přesunuty na stránku Správa majetku Batelov.

Mešní intence

Aktuálně: mše svaté na rok 2020 můžete  zapisovat

osobně na faře nebo

mailem batelov@dieceze.cz

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář v kanceláři).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu