Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

Týden ve farnosti od 23. do 30. června 2019

 

Pouť do Říma

v roce 2017 na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

 

Postní almužna

V naší farnosti bylo odevzdáno 20 postniček a v nich jsme přispěli na úmysl jihlavské Charity 11.205,-. Pán Bůh zaplať!

 

Poděkování

- za úklid na faře a farní zahradě

- za přípravu oltářů na eucharistický průvod, květinovou výzdobu v kostele, dechové hudbě a chrámovému sboru, dětem a ministrantům

- za zorganizování víkendovky, průběh, maminkám/babičkám za buchty a rodičům za důvěru

- schole za doprovod při bohoslužbách a pobožnostech v tomto školním roce!

 

Oprava kostela v roce 2019 pokračovat nebude

Byly podány žádosti o dotace na Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury. Protože v žádosti o dotaci na Kraj Vysočina jsme nebyli úspěšní, pokračovat v opravě farního kostele letos není možné.

V příštím roce v našem úsilí o opravu farního kostela svatých Petra a Pavla budeme pokračovat.

 

Úprava přízemí fary

Na základě schválení úmyslu dokončit úpravu/opravu přízemí fary členy EFR vybudujeme v přízemí zázemí pro setkávání farníků (schůzky dětí, modlitby matek a otců, farní kavárna, "boží Tělo", duchovní obnovy a přednášky, roráty, zimní bohoslužby): dokončíme výměnu elektro-instalace, vybudujeme sociální zařízení a kuchyni (loni byly zakoupeny nové stoly).

Předběžný rozpočet činí 100.000,- za předpokladu, že většinu prací si zajistíme sami. V této chvíli máme k dispozici 59.000,-. Děkujeme za vaši podporu!

 

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. Další setkání se koná po prázdninách v sobotu 21.9. 2019 na faře v Batelově.

Slavnost biřmování se uskuteční v neděli 10.11. v Dolní Cerekvi.

 

Týden ve farnosti

Výuka náboženství v roce 2018/19 skončila.

Ne - po mši eucharistický průvod

- sbírka na bohoslovce ……..

14:30 primice ve Slavonicích

Út - výlet pro žáky 6.třídy; další informace už pouze na stránce Novinky.

- 19:00 zkouška sboru - fara

St - 16:00 poslední tzv. pizzová schůzka ministrantů před prázdninami

Ne - mše svatá v 8:30 a 10:30, v 15:00 svátostné požehnání

při mši se koná sbírka na úpravu přízemí fary

 

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Informace byly přesunuty na stránku Správa majetku Batelov.

Mešní intence

Aktuálně: mše svaté na rok 2019 můžete  zapisovat

osobně na faře nebo

mailem batelov@dieceze.cz

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář v kanceláři).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu