Farnost Batelov > Ohlášky BAT

Ohlášky BAT

 

od 9. do 16.prosince 2018

 

Pouť do Říma

minulý rok na slavnost Seslání svatého Ducha, v týdnu od 3. do 10.6. 2017 se uskutečnila 1.farní pouť do Říma. Několik obrázků a prezentací naleznete zde.

Pokračují

začínají ranní mše svaté, tzv. roráty. Více zde.

Poděkování

za uskutečnění 2 kursu Alfa v Nové Vsi všem organizátorům a účastníkům;

za přípravu a organizaci třetí tentokrát ADVENTNÍ VÍKENDOVKY.

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. První setkání po prázdninách se uskutečnilo v sobotu 15.9. v 18:00 na faře v Batelově. Další setkání se koná v sobotu 12.1. 2019 na faře v Batelově.

Slavnost biřmování plánujeme uskutečnit v roce 2019 v Dolní Cerekvi.

 

Připravuje se

Týden ve farnosti

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2018/19 naleznete na stránce Výuka náboženství. Tento týden výuka podle rozvrhu.

Připomínáme, že náboženství není kroužek, ale nepovinný předmět.

 

Ne - pokračuje putování Svaté rodiny po naší farnosti, viz. tabulka

Po - mše svatá v Rácově není

St - 16:00 schůzka ministrantů

Čt - 6:15 RORÁTY

17:45 modlitby maminek na faře

- 6:15 RORÁTY

16:00 až 18:30 P. Bohumil Urbánek zpovídání zpovědní místnost v kostele

17:00 až 18:30 pan farář zpovídání kancelář na faře

PÁ až NE DUCHOVNÍ OBNOVA fara Batelov P. Bohumil Urbánek

So - 6:15 RORÁTY

7:00 až 10:00 zpověď v kostele:

P. Bohumil Urbánek zpovědní místnost

P. Damián Škoda, farář v Třešti sakristie

Pan farář v kostele

Ne - sbírka na trojčata Koláčkovi

 

INFO - SPRÁVA MAJETKU

Příprava a průběh III. etapy generální opravy farního kostela

V loňském roce jsme pracovali na přípravě podkladů pro zařazení našeho kostela do programu Záchrany historického dědictví. Aktuálně: Naše úsilí nebylo úspěšné.

V roce 2018 začínáme s opravou s opravou fasády kostela (tato etapa je opět rozdělena, tentokrát na 3 části). V první části III. etapy chceme opravit průčelí kostela včetně věžiček, dřevěné prvky (okna, žaluzie a hlavní dveře) a vypořádat se s nežádoucími vlivy, které působí výskyt holubů na našem kostele. Konečný rozpočet na tuto část je 960.000,-. V této částce nejsou započítány náklady na odstranění nežádoucích vlivů působených holuby.

Práce na opravě kostela začaly v pondělí 28.5. 2018 předáním staveniště. Místo hlavního vchodu bude sloužit boční vchod směrem od silnice.

1. kontrolní den 12.6. 2018: proběhla oprava fasády; špatná omítka odstraněna a zapravena vápennou omítkou. Započato s obnovou okna za ciferníkem. Požadavek o závazné stanovisko kvůli ochraně stavby kvůli holubům. Proveden jednoduchý průzkum barevnosti omítky - původní byla starorůžová barva. Bude proveden vzorkový nátěr a vybrána odpovídající barva. Příští týden započne čištění kamenných prvků. Dřevěné prvky budou repasovány a natřeny středně hnědým nátěrem.

2. kontrolní den 20.6. 2018 - práce pokračují dle plánu; v tomto týdnu byly dokončovány zednické práce, čištěny kamenné prvky na fasádě a kamenný sokl. Konzultace barev přinesly návrh na šedo-bílou kombinaci, příští týden malba začíná malba a budeme plánovat ochranu kostela před devastujícími vlivy holubího trusu.

3. byly schváleny barvy a pokračuje malba omítek (jsou po prvním nátěru), která by měla být dokončena příští týden. Zároveň schváleny barvy na dřevěné prvky. Žaluzie - ty, které jsou orientovány na náměstí potřebují vyměnit vydrží maximálně 10 let - jsou opraveny, započato s opravou velkého čelního okna, vstupní dveře budou demontovány a opraveny během měsíce září). Bylo navrženo opatření na odstranění devastujících vlivů holubů - předběžný rozpočet na průčelí činí 113.000,-. Jeho instalace je naplánována na týden od 9.7. 2018.

4. Oprava průčelí kostela je téměř ukončena. Zbývají dveře do hlavního vstupu.

5. Instalace ochranných prvků proti holubům na průčelí kostela a věžičkách bylo ukončeno ve čtvrtek 26.7.2018; oprava bude ukončena renovací dveří do hlavního vchodu, která proběhne během měsíce září.

6. Instalace ochranných prvků proti holubům stála nakonec 136.842,-. Tato částka nebyla součástí původního schváleného rozpočtu.

7. Byly odvezeny dveře od hlavního vchodu do truhlářské dílny na opravu.

8. Na základě předběžného rozpočtu na zbývající opravu bylo konstatováno, že původní 3 postupné kroky III. etapy generální opravy farního kostela sv. Petra a Pavla musí být rozšířeny na 4 z důvodu dosažitelnosti finančních prostředků. Oprava tedy proběhne postupně takto: 1 krok – oprava průčelí (2018), 2 krok – oprava západní stěny (2019; včetně oprav okapů, výměny skel v chrámových oknech a instalace ochranných prvků proti holubům), 3 krok – oprava jižní stěny (2020), tj. presbytáře a oratoří (včetně oprav okapů a instalace ochranných prvků proti holubům), 4 krok – oprava východní stěny (2021; včetně oprav okapů, výměny skel v chrámových oknech a instalace ochranných prvků proti holubům).

9. Aktuálně: v pondělí 22.10. byly dovezeny a instalovány repasované dveře k hlavnímu vchodu do kostela. Tím práce na opravách průčelí končí. Nyní bude následovat předání dokumentů na Kraj Vysočina a vyúčtování.

Odvlhčení kostela - II.etapa generální opravy farního kostela. Práce na II.části (2.etapy - odvlhčení vnějšího pláště kostela)) byly dokončeny v druhé polovině prosince 2016. Proinvestováno bylo 1.366.000,-. Děkujeme všem za podporu! Zvláště pak panu starostovi ing. Doleželovi, radě městyse Batelov, technickému administrátorovi jihlavského děkanství Mgr. Daliborovi Novákovi a ing arch. panu ing. arch.Vohralíkovi za stavební dozor!

Uveřejnění závěrů z jednání EFR

se z technických důvodů opozdí. Děkujeme za pochopení!

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupstvi.cz/jak-dale (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).

Fond Puls

Více informací naleznete zde.

Mešní intence

Aktuálně: poslední volný termín v roce 2018 jsou již všechny termíny obsazeny; mše svaté na rok 2019 můžete  zapisovat

osobně na faře od 8.10. 2018,

mailem batelov@dieceze.cz

nebo telefonicky (vyřízení je možné jen tehdy, když je pan farář u PC).

Bohoslužby v týdnu.

Farnost Batelov > Ohlášky BAT
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu