Farnost Batelov > Ohlášky DC

Ohlášky DC

Týden ve farnosti od 11. do 25.srpna 2019

 

Nepřítomnost pana faráře

od čtvrtku 15.8. do středy 21.8.; v případě, že bude třeba vypravit pohřeb se obracejte na pana kostelníka z Batelova.

Poděkování

za úklid po čtvrtečním zahájení práce na úpravě presbytáře.

Paintball

byl přesunut na začátek školního roku 2019/20.

Noví nájemníci na faře

Je uzavřena nová nájemní smlouva na faru. Vítáme nové nájemníky a přejeme jim, aby se jim u nás líbilo! Děkujeme všem, kteří se o to zasloužili.

Pokračování opravy kostela

Oprava dveří kostela - na základě naší žádosti o dotaci na opravu dveří kostela sv. Marie Magdaleny bylo Ministerstvem kultury uděleno 150.000,- na podporu našeho úmyslu. První dveře se již opravují.

Liturgická úprava interiéru - předběžný průběh prací:

2019 - úprava dlažby v presbytáři, nový kamenný oltář spojený pevně s podlahou (oltářní prádlo), nová ambona, úprava starého koberce/nebo zakoupení nového, abak (aktuální info viz. níže "Úprava liturgického prostoru")

Předběžná cena úpravy dlažby a instalace nového oltáře byla naceněna na 180.000,- (započtena i finanční rezerva 20.000,-), nyní je třeba nacenit dřevěné prvky (ambona, sedes, sedačka pro ministranty).

2020 - instalace starobylé křtitelnice a její úprava, sedes a židličky pro ministranty, úprava kříže, návrh nového kalicha a obětní misky a ornátů

2021 - výroba kalicha a misky, výroba nových ornátů

Úprava byla projednána s pracovníky památkové péče, kteří s ní souhlasili, současně jsme kontaktovali archeology, kteří také souhlasí a budou přítomni u prací. Tím jsou všechna přípravná jednání ukončena a můžeme začít s pracemi na úpravě.

Po domluvě s kameníkem začnou práce během měsíce srpna.


Fara

- během jara proběhl průzkum krovů na faře; bylo konstatováno, že ještě je třeba posoudit statiku, aby se zjistilo jaký vliv má na současný stav krovů.

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. Další setkání se koná v sobotu 21.9. 2019 na faře v Batelově.

Slavnost biřmování plánujeme uskutečnit 10.11. 2019 ve farní kostele sv. Marie Magdaleny.

 

Připravuje se

Týden ve farnosti

---

INFO O SPRÁVĚ MAJETKU

Úprava liturgického prostoru

V létě roku 2017, po projednání ERF, byla započata příprava na úpravu liturgického prostoru farního chrámu sv. Marie Magdaleny. Nejprve byl úmysl projednán úmysl s členy liturgické komise brněnského biskupství. Na tomto základě byl osloven pan Milivoj Husák, který byl v našem chrámu poprvé v adventu 2017.

1. Návrh byl v pondělí 3.9. 2018 předán liturgické komisi biskupství brněnského.

2. V lednu 2019 byl návrh připomínkován a nyní probíhají jeho úpravy. Současně oslovujeme firmy a čekáme na cenové nabídky.

3. Březen 2019 - návrh byl upraven a schválen, bylo ukončeno nacenění kamenných prvků (viz výše), následovat bude nacenění prvků dřevěných a jednání s pracovníky památkové péče.

4. Květen 2019; jednání s pracovníky památkové péče a archeology bylo ukončeno s pozitivním výsledkem. Po domluvě s kameníkem budou zahájeny práce.

5. Srpen 2019; práce budou zahájeny během měsíce srpna.

6. Aktuálně: práce na úpravě začaly ve čtvrtek 8.8. přípravou prostoru na prodloužení schodku a odvezením původních kamenných stupňů k úpravě. Během pondělí bude do kostela navezen jemný štěrk, na který bude upravená dlažba usazena. Pokračování prací je naplánováno na čtvrtek 22.8..

Rádi bychom veškeré přípravné práce a realizaci uskutečnili do poloviny roku 2019. V jeho druhé polovině bychom rádi uskutečnili jeho posvěcení a zároveň s ním slavnost biřmování. O průběhu příprav budete informováni, viz. výše.

Oprava fasády kostela

V tomto roce opět usilujeme o získání financí na opravu omítek kostela. Žádosti o dotace byly podány. Úspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na Městys Dolní Cerkev, na Kraj Vysočina a nyní čekáme jak dopadne žádost na ministerstvo. Celkový rozpočet činí 600.000,-, k dispozici máme v této chvíli 400.000,-.

1. S opravou bylo započato ve čtvrtek 21.6.2018. O dalším průběhu naší snahy zvelebit chrám Páně vás budeme informovat. Lešení se začne stavět na počátku měsíce srpna.

2. V pondělí 28.7.2018 bylo započato s omítáním soklů. Následně začne stavba lešení.

3. Stavba lešení doposud nezačala. Tento týden se uskuteční setkání s ing. Stanislavem Rosou - stavební dozor -, abychom zjistili příčinu.

4. Kolem 17. září by mělo být započato se stavbou lešení.

5. Třetí týden probíhají práce na opravě fasády kostela.

6. Práce na fasádě byly ukončeny. Nyní ještě zbývá umístit mřížky na okapy a sběrače na severní straně kostela a očistit střechu od mechu a nečistot.

Současně je třeba řešit znečištění působené holubím trusem.

7. Byla předána dokumentace na Kraj Vysočina a následně byla na účet farnosti převedena dotace na opravu omítek kostela ve výši 200.000,-. Tím byla oprava ukončena.

8. Zůstává vyřešit znečištění fasády a okolí kostela působené holubím trusem.

9. Únor: Byla podána žádost o dotaci MK na opravu dveří kostela, viz. výše.

10. Červen: Byla přiznána dotace 150.000,-.

11. Červenec: Na účet farnosti byla MK převedena částka 150.000,-.

12. Aktuálně: Srpen - Jsou opravovány první dveře.

Uveřejnění závěrů z jednání EFR

se z technických důvodů opozdí. Děkujeme za pochopení!

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupstvi.cz/jak-dale (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).

Fond Puls

Více informací naleznete zde.

 

Mešní intence

Aktuálně:

mše svaté na rok 2019 můžete zapisovat osobně po mši svaté

nebo mailem dolnicerekev@dieceze.cz

nebo telefonicky (tato možnost předpokládá, že pan farář je u PC).

Bohoslužby v týdnu.

 

Farnost Batelov > Ohlášky DC
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu