Farnost Batelov > Ohlášky DC

Ohlášky DC

od 9. do 16.prosince 2018

 

Poděkování

za uskutečnění 2 kursu Alfa v Nové Vsi všem organizátorům a účastníkům;

za přípravu a organizaci třetí tentokrát ADVENTNÍ VÍKENDOVKY.

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. První setkání po prázdninách se uskutečnilo v sobotu 15.9. v 18:00 na faře v Batelově. Další setkání se koná v sobotu 12.1. 2019 na faře v Batelově.

 

Připravuje se

Týden ve farnosti

Ne - pokračuje putování Svaté rodiny po naší farnosti, tabulka je k dispozici v kostele

Út - mše svatá v DC není

St - 16:00 schůzka ministrantů

- 16:00 náboženství pro děti 1. - 2.třídy

16:00 až 18:30 P. Bohumil Urbánek zpovídání zpovědní místnost kostel v

Batelově

PÁ až NE DUCHOVNÍ OBNOVA fara Batelov P. Bohumil Urbánek

So - 16:00 předvánoční koncert Brassquintet farní kostel sv. Marie Magdaleny

Ne - v rámci duchovní obnovy slouží mši svatou P. Bohumil

INFO O SPRÁVĚ MAJETKU

Úprava liturgického prostoru

V létě roku 2017, po projednání ERF, byla započata příprava na úpravu liturgického prostoru farního chrámu sv. Marie Magdaleny. Nejprve byl úmysl projednán úmysl s členy liturgické komise brněnského biskupství. Na tomto základě byl osloven pan Milivoj Husák, který byl v našem chrámu poprvé v adventu 2017. Aktuálně: návrh byl v pondělí 3.9. předán liturgické komisi biskupství brněnského.

Rádi bychom veškeré přípravné práce a realizaci uskutečnili do poloviny roku 2019. V jeho druhé polovině bychom rádi uskutečnili jeho posvěcení a zároveň s ním slavnost biřmování. O průběhu příprav budete informováni.

Oprava fasády kostela

V tomto roce opět usilujeme o získání financí na opravu omítek kostela. Žádosti o dotace byly podány. Úspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na Městys Dolní Cerkev, na Kraj Vysočina a nyní čekáme jak dopadne žádost na ministerstvo. Celkový rozpočet činí 600.000,-, k dispozici máme v této chvíli 400.000,-.

1. S opravou bylo započato ve čtvrtek 21.6.2018. O dalším průběhu naší snahy zvelebit chrám Páně vás budeme informovat. Lešení se začne stavět na počátku měsíce srpna.

2. V pondělí 28.7.2018 bylo započato s omítáním soklů. Následně začne stavba lešení.

3. Stavba lešení doposud nezačala. Tento týden se uskuteční setkání s ing. Stanislavem Rosou - stavební dozor -, abychom zjistili příčinu.

4. Kolem 17. září by mělo být započato se stavbou lešení.

5. Třetí týden probíhají práce na opravě fasády kostela.

6. Aktuálně: Práce na fasádě byly ukončeny. Nyní ještě zbývá umístit mřížky na okapy a sběrače na severní straně kostela a očistit střechu od mechu a nečistot.

Současně je třeba řešit znečištění působené holubím trusem.

Uveřejnění závěrů z jednání EFR

se z technických důvodů opozdí. Děkujeme za pochopení!

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupstvi.cz/jak-dale (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).

Fond Puls

Více informací naleznete zde.

 

Mešní intence

Aktuálně: není volný žádný termín na rok 2018;

mše svaté na rok 2019 můžete zapisovat osobně po mši svaté

nebo mailem dolnicerekev@dieceze.cz

nebo telefonicky (tato možnost předpokládá, že pan farář je PC).

Bohoslužby v týdnu.

 

Farnost Batelov > Ohlášky DC
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu