Farnost Batelov > Ohlášky DC

Ohlášky DC

Týden ve farnosti od  2. - 9.srpna 2020


Aktuální informace naleznete na stránce "Novinky"


Poděkování

za přípravu a uskutečnění sobotního setkání na farní zahradě.

Postní almužna

děkujeme za přinesené postničky! V pondělí 22.6. byly odevzdány Charitě. Více informací zde.

Slavnost 1.svatého přijímání

- v září "vyrazíme" do Brna na setkání prvokumunikantů s panem biskupem

 

Připravuje se 

 

Týden ve farnosti

 

INFO O SPRÁVĚ MAJETKU FARNOSTI

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupstvi.cz/jak-dale (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).

Fond Puls

Více informací naleznete zde.

 

Mešní intence

Aktuálně:

mše svaté na rok 2020 můžete zapisovat osobně po mši svaté,

v případě, že to nelze jinak, můžete dát na mši svatou mailem dolnicerekev@dieceze.cz

nebo telefonicky (tato možnost předpokládá, že pan farář je v kanceláři u PC).

Bohoslužby v týdnu.

 

Farnost Batelov > Ohlášky DC
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu