Farnost Batelov > Ohlášky DC

Ohlášky DC

Týden ve farnosti od 22. do 29.září 2019

Poděkování

za přípravu a uskutečnění adoračního dne.

Pokračování opravy kostela

Liturgická úprava interiéru - předběžný plán průběhu prací:

2019 - úprava dlažby v presbytáři, nový kamenný oltář spojený pevně s podlahou (oltářní prádlo), nová ambona, úprava starého koberce/nebo zakoupení nového, abak (aktuální info viz. níže "Úprava liturgického prostoru")

Cena úpravy dlažby a instalace nového oltáře byla naceněna na 180.000,- (započtena i finanční rezerva 20.000,-).

2020 - instalace starobylé křtitelnice a její úprava, sedes a židličky pro ministranty, úprava kříže, návrh nového kalicha a obětní misky a ornátů

2021 - výroba kalicha a misky, výroba nových ornátů

Úprava byla projednána s pracovníky památkové péče, kteří s ní souhlasili, současně jsme kontaktovali archeology, kteří také souhlasí a budou přítomni u prací. Tím jsou všechna přípravná jednání ukončena a můžeme začít s pracemi na úpravě.

Práce začaly během měsíce srpna; jejich průběh viz. níže.


Fara

- během jara proběhl průzkum krovů na faře; bylo konstatováno, že ještě je třeba posoudit statiku, aby se zjistilo jaký vliv má na současný stav krovů.

Aktuálně: statika budovy je v pořádku. Oprava bude zaměřena na krovy.

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. Poslední setkání se uskuteční v týdnu před biřmováním - půjde o nácvik a průběh slavnosti biřmování.

Slavnost biřmování plánujeme uskutečnit 10.11. 2019 ve farní kostele sv. Marie Magdaleny.

Plánujeme pro děti (společně pro Batelov a Dolní Cerekev)

- sobota 28.září paintball; ve 13:00 mše svatá v Batelově, po mši odjezd do Jemnice

- neděle 27./neděle 28.října podzimní víkendovka na faře v Batelově

- na druhou listopadovou sobotu 9.11. zahájení přípravy na 1.svaté přijímání

V běhu: domluva florbalu

Připravuje se

Týden ve farnosti

Ne - 14:00 - 18:00 schůzka děvčátek, fara Batelov

St - 16:00 schůzka ministrantů, fara Batelov

18:00 mše svatá zaměřená na děti

Čt - 18:00 pokračování kursu Alfa v Nové Vsi

- 11:45 náboženství v ZŠ Dolní Cerkev

So - 13:00 mše svatá v Batelově, po mši odjezd na paintball, návrat kolem 18:00

Ne - 14:00 - 16:00 schůzka děvčat od 5 do 12 let

 

Měsíc ve farnosti 29.9. - 27.10 2019

Od nedělního odpoledne 29. září do úterního večera 22. října nebude pan farář ve farnosti. Život ve farnosti bude proto omezen v těchto oblastech:

- mše svatá bude pouze v neděli.

- v této době nebude probíhat výuka náboženství; od pátku 25.10. výuka pokračuje.

- středeční mše v Batelově nebude zaměřena na děti.

- 2., 9. a 16. října se schůzka ministrantů nekoná. Ve středu 23. října se však uskuteční a bude velmi důležitá kvůli domluvě a nácviku na slavnost svěcení oltáře v Dolní Cerekvi.

- v případě pohřbu bude k dispozici pan farář z Třeště; vše domlouvejte nejprve s panem Kejvalem, kostelníkem v Batelově. V případě zaopatření nemocných/umírajících se obracejte přímo na pana faráře do Třeště.

- schůzky děvčat se budou konat bez omezení, stejně jako kurs Alfa.

 

Svěcení oltáře

V neděli 27.10. se koná slavnost svěcení oltáře. Začínáme v 10.00. Více informací zde.

 

Víkendovka

Ve dnech 27./28.10. se bude konat 2. podzimní ("dušičková") víkendovka pro děti od 1. do 6. třídy. Tentokrát nás bude provázet osoba Noema.

Je třeba se přihlásit nejpozději do středy 23.10.; počet dětí je opět omezen možnostmi fary na 20 přihlášených + 3 náhradníci (nebojte se přihlásit děti i jako náhradníky).  Přihlásit se děti mohou dvojím způsobem

1. SMS na číslo 774 706 881

2. mailem na adresu: farnostbat.akce@seznam.cz

 

Příprava na 1.svaté přijímání

začíná druhou sobotu 9.11.2019 v listopadu. Rodiče a děti dostanou písemné pozvánky na první setkání. Přihlásit můžete děti opět dvojím způsobem

1. na farní mail: dolnicerekev@dieceze.cz

2. přímo na faře v Batelově na prvním setkání v sobotu 9.11..

 

 

INFO O SPRÁVĚ MAJETKU

Úprava liturgického prostoru 2017-2019

V létě roku 2017, po projednání ERF, byla započata příprava na úpravu liturgického prostoru farního chrámu sv. Marie Magdaleny. Nejprve byl úmysl projednán úmysl s členy liturgické komise brněnského biskupství. Na tomto základě byl osloven pan Milivoj Husák, který byl v našem chrámu poprvé v adventu 2017.

1. Návrh byl v pondělí 3.9. 2018 předán liturgické komisi biskupství brněnského.

2. V lednu 2019 byl návrh připomínkován a nyní probíhají jeho úpravy. Současně oslovujeme firmy a čekáme na cenové nabídky.

3. Březen 2019 - návrh byl upraven a schválen liturgickou komisí Bb, bylo ukončeno nacenění kamenných prvků (viz výše), následovat bude nacenění prvků dřevěných a jednání s pracovníky památkové péče.

4. Květen 2019 - úprava projednána s pracovníky PP, kteří s ní souhlasili, kontaktovali jsme archeology, kteří také souhlasí a budou přítomni u prací. Přípravná jednání jsou ukončena a můžeme začít s pracemi na úpravě.

5. Srpen 2019 - práce budou zahájeny během měsíce srpna.

6. Práce byly zahájeny 8.8.2019 přípravou na prodloužení kamenného stupně a odvezením původních kamenných stupňů k úpravě. Během pondělí bude navezen jemný štěrk, na který bude upravená část dlažby usazena. Pokračování prací 22.8. 2019.

7. Kamenný stupeň je téměř dokončen, v první polovině září budou práce hotovy. Poté budeme dolaďovat umístění oltáře, ambony a koberce. Nové oltářní plátno je zakoupeno.

8. Září 2019 - pracuje se na oltáři, amboně, schránce na ostatky svatého, které budou vloženy do oltáře během jeho svěcení. Oltář a ambona budou instalovány poslední týden v říjnu.

9. Aktuálně: domlouvá se generální úklid kostela (členové EFR) a připravují se věci potřebné pro průběh slavnosti.

Oprava fasády kostela

V roce 2018 jsme opět usilovali o získání financí na opravu omítek kostela. Žádosti o dotace byly podány. Úspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na Městys Dolní Cerkev, na Kraj Vysočina a nyní čekáme jak dopadne žádost na ministerstvo. Celkový rozpočet činí 600.000,-, k dispozici máme v této chvíli 400.000,-.

1. S opravou bylo započato ve čtvrtek 21.6.2018. O dalším průběhu naší snahy zvelebit chrám Páně vás budeme informovat. Lešení se začne stavět na počátku měsíce srpna.

2. V pondělí 28.7.2018 bylo započato s omítáním soklů. Následně začne stavba lešení.

3. Stavba lešení doposud nezačala. Tento týden se uskuteční setkání s ing. Stanislavem Rosou - stavební dozor -, abychom zjistili příčinu.

4. Kolem 17. září by mělo být započato se stavbou lešení.

5. Třetí týden probíhají práce na opravě fasády kostela.

6. Práce na fasádě byly ukončeny. Nyní ještě zbývá umístit mřížky na okapy a sběrače na severní straně kostela a očistit střechu od mechu a nečistot.

Současně je třeba řešit znečištění působené holubím trusem.

7. Byla předána dokumentace na Kraj Vysočina a následně byla na účet farnosti převedena dotace na opravu omítek kostela ve výši 200.000,-. Tím byla oprava ukončena.

8. Zůstává vyřešit znečištění fasády a okolí kostela působené holubím trusem.


V roce 2019 pokračujeme v opravě farního kostela

1. Únor: Byla podána žádost o dotaci MK na opravu dveří kostela, viz. výše.

2. Červen: Byla přiznána dotace 150.000,-.

3. Červenec: Na účet farnosti byla MK převedena částka 150.000,-.

4. Srpen - Jsou opravovány první dveře.

5. Začala oprava dveří k hlavnímu vchodu.

6. Aktuálně: Dveře z presbytáře jsou zpět na svém místě.

Uveřejnění závěrů z jednání EFR

se z technických důvodů opozdí. Děkujeme za pochopení!

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupstvi.cz/jak-dale (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).

Fond Puls

Více informací naleznete zde.

 

Mešní intence

Aktuálně:

mše svaté na rok 2019 můžete zapisovat osobně po mši svaté

nebo mailem dolnicerekev@dieceze.cz

nebo telefonicky (tato možnost předpokládá, že pan farář je u PC).

Bohoslužby v týdnu.

 

Farnost Batelov > Ohlášky DC
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu