Farnost Batelov > Ohlášky DC

Ohlášky DC

Týden ve farnosti od 23. do 30.června 2019

 

Paintball

byl přesunut na začátek školního roku 2019/20.

Noví nájemníci

Je uzavřena nová nájemní smlouva na faru. Vítáme nové nájemníky a přejeme jim, aby se jim u nás líbilo! Děkujeme všem, kteří se o ni zasloužili.

Pokračování opravy kostela

Na základě naší žádosti o dotaci na opravu dveří kostela sv. Marie Magdaleny byla Ministerstvu kultury statutárním městem Jihlava navržena částka 150.000,- na podporu našeho úmyslu.

Liturgická úprava interiéru - v současné době dokončujeme naceňování prací a jejich etapizaci (pravděpodobně úpravu neuděláme letos celou).

Předběžná cena úpravy dlažby a instalace nového oltáře byla naceněna na 180.000,- (započtena i finanční rezerva 20.000,-), nyní je třeba nacenit dřevěné prvky (ambona, sedes, sedačka pro ministranty).

Úprava byla projednána s pracovníky památkové péče, kteří s ní souhlasili, současně jsme kontaktovali archeology, kteří také souhlasí a budou přítomni u prací.

Tím jsou všechna přípravná jednání ukončena a začínáme s pracemi na úpravě. Konkrétní datum zahájení prací bude určen po domluvě s kameníkem.


Fara

- během jara proběhl průzkum krovů na faře; bylo konstatováno, že ještě je třeba posoudit statiku, aby se zjistilo jaký vliv má na současný stav krovů.

Příprava na biřmování

začala v sobotu 4. listopadu 2017. Další setkání se koná v sobotu 21.9. 2019 na faře v Batelově.

Slavnost biřmování plánujeme uskutečnit 10.11. 2019 ve farní kostele sv. Marie Magdaleny.

 

Připravuje se

Týden ve farnosti

Ne - sbírka na bohoslovce …….

Út - výuka náboženství ve školním roce 2018/19 skončila

St16:00 poslední tzv. pizzová schůzka ministrantů před prázdninami

So17:00 mše svatá s nedělní platností v Dolní Cerekvi

Ne -  mše svatá se nekoná

INFO O SPRÁVĚ MAJETKU

Úprava liturgického prostoru

V létě roku 2017, po projednání ERF, byla započata příprava na úpravu liturgického prostoru farního chrámu sv. Marie Magdaleny. Nejprve byl úmysl projednán úmysl s členy liturgické komise brněnského biskupství. Na tomto základě byl osloven pan Milivoj Husák, který byl v našem chrámu poprvé v adventu 2017.

1. Návrh byl v pondělí 3.9. 2018 předán liturgické komisi biskupství brněnského.

2. V lednu 2019 byl návrh připomínkován a nyní probíhají jeho úpravy. Současně oslovujeme firmy a čekáme na cenové nabídky.

3. Březen 2019 - návrh byl upraven a schválen, bylo ukončeno nacenění kamenných prvků (viz výše), následovat bude nacenění prvků dřevěných a jednání s pracovníky památkové péče.

4. Aktuálně: Květen 2019; jednání s pracovníky památkové péče a archeology bylo ukončeno s pozitivním výsledkem. Po domluvě s kameníkem budou zahájeny práce.

Rádi bychom veškeré přípravné práce a realizaci uskutečnili do poloviny roku 2019. V jeho druhé polovině bychom rádi uskutečnili jeho posvěcení a zároveň s ním slavnost biřmování. O průběhu příprav budete informováni, viz. výše.

Oprava fasády kostela

V tomto roce opět usilujeme o získání financí na opravu omítek kostela. Žádosti o dotace byly podány. Úspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na Městys Dolní Cerkev, na Kraj Vysočina a nyní čekáme jak dopadne žádost na ministerstvo. Celkový rozpočet činí 600.000,-, k dispozici máme v této chvíli 400.000,-.

1. S opravou bylo započato ve čtvrtek 21.6.2018. O dalším průběhu naší snahy zvelebit chrám Páně vás budeme informovat. Lešení se začne stavět na počátku měsíce srpna.

2. V pondělí 28.7.2018 bylo započato s omítáním soklů. Následně začne stavba lešení.

3. Stavba lešení doposud nezačala. Tento týden se uskuteční setkání s ing. Stanislavem Rosou - stavební dozor -, abychom zjistili příčinu.

4. Kolem 17. září by mělo být započato se stavbou lešení.

5. Třetí týden probíhají práce na opravě fasády kostela.

6. Práce na fasádě byly ukončeny. Nyní ještě zbývá umístit mřížky na okapy a sběrače na severní straně kostela a očistit střechu od mechu a nečistot.

Současně je třeba řešit znečištění působené holubím trusem.

7. Byla předána dokumentace na Kraj Vysočina a následně byla na účet farnosti převedena dotace na opravu omítek kostela ve výši 200.000,-. Tím byla oprava ukončena.

8. Zůstává vyřešit znečištění fasády a okolí kostela působené holubím trusem.

9. Byla podána žádost o dotaci MK na opravu dveří kostela, viz. výše.

10. Aktuálně: Byla přiznána dotace 150.000,-.

Uveřejnění závěrů z jednání EFR

se z technických důvodů opozdí. Děkujeme za pochopení!

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupstvi.cz/jak-dale (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).

Fond Puls

Více informací naleznete zde.

 

Mešní intence

Aktuálně:

mše svaté na rok 2019 můžete zapisovat osobně po mši svaté

nebo mailem dolnicerekev@dieceze.cz

nebo telefonicky (tato možnost předpokládá, že pan farář je u PC).

Bohoslužby v týdnu.

 

Farnost Batelov > Ohlášky DC
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu