Farní pouť do Říma

Novinky:

Autor: farář08.06.2017 21:45:01

Farní pouť do Říma 3. - 10.6. 2017

Abychom mohli zůstat ve spojení se všemi, kteří by byli rádi s námi, ale z různých důvodů to pro ně není možné, připravili jsme tuto stránku.

Zde můžete najít fotografie z pouti a tak nás doprovázet "na dálku"!

 

1. den pouti (cesta)

Cesta na letiště i let proběhl dobře, v Římě panuje krásné počasí, ubytování je velmi příjemné a cestování po Římě se netváří jako sebemenší problém. Fotografie průběžně přidáváme, viz. výše. Zítra budeme putovat k prvnímu mariánskému chrámu v Římě, k Sancta Maria Maggiore. (Panny Marie Větší). Pamatujeme na vás!

 

2. den pouti

Dnes ráno se čtyři odvážlivkyně z našich řad vydaly na mši ke svatému Petrovi, kterou sloužil papež František. Zbytek prožil krásnou mši v češtině s bohoslovci v Nepomucenu, kde bydlíme. Po mši jsme byli pozváni do refektáře na občerstvení. Někteří hned po mši jeli na polední požehnání ke Svatému Petrovi a někteří vyrazili vidět sochu "Vidění svaté Terezie" od Berniniho. Odpoledne jsme společně krátce navštívili lateránskou baziliku a odtud jsme podnikli malou pouť do kostela Sancta Maria Maggiore.

 

3. den pouti

Brzy ráno jsme vyrazili směrem ke satému Petrovi, abychom slavili mši svatou a modlili se za naše farnosti. Následně jsme se přesunuli ke Koloseu a prošli jsme si ho společně s Palatinem a Forem Romanum. Odtud byla spravována celá Římská říše. Takto jsme se chtěli alespoň trošku seznámit s antickým Římem. Bylo to poměrně velmi náročné a jsme rádi, že jsme to všichni zvládli. Po poledním odpočinku jsme vyrazili vidět Španělské schody, fontánu De Trevi a Pantheon, abychom se podívali na Řím v období baroka a připravili se tak na program následujících dní.

Myslíme na vás!

 

4. den pouti

Dnes někteří z nás byli na Tiberském ostrově, kde našli v kostele sv. Bartoloměje (kde jsou uloženy i jeho ostatky) kapli sv. Vojtěcha. Společně jsme navštívili vilu Borghese, mladí navštívili také Zoo. Dnešní putování do katakomb nemělo bohužel zdárný konec, ale zítra se v menším počtu chystáme podniknout druhý pokus. Většina lidí chce zítřejší den využít k odpočinku nebo návštěvě Andělského hradu. Blíží se také vrchol naší pouti, návštěva svatého Petra a svatého Pavla.

 

5. den pouti

Dnešní den jsme využili k odpočinku a načerpání sil. Čeká nás vrchol naší pouti - prohlídka Vatikánských muzeí, Sixtinské kaple a Baziliky Svatého Petra. Samozřejmě při tom budeme také mít čas na modlitbu, při které na mnohé z vás budeme myslet, především na místě, kde jsou uloženy ostatky svatého Jana Pavla II. Po skončení prohlídky budeme putovat ke svatému Filipu Nerimu.

V pátek pak budeme putovat k hrobu svatého Pavla a tam budeme slavit farní mši svatou a pozvolna se budeme chystat na cestu zpět.

Všechny zdravíme.

 

6. den pouti

Dnes jsme navštívili Vatikánská muzea a současně znovu putovali ke svatému Petrovi. Vatikánská muzea poutají každý rok pozornost statisíců návštěvníků. Naše malá skupinka se zařadila mezi ně. Paní průvodkyně pro své povolání opravdu žije a pokusila se nám předat co nejvíce ze svých znalostí. Centrem jejího výkladu se stala Sixtinská kaple a Michelangelo Buonarroti. Z tohoto pohledu nás uvedla do některých částí vatikánských sbírek a podrobně nám vysvětlila teologický i umělecký význam, kterým se nechal při výmalbě kaple vést. Po krátké prohlídce Sixtinské kaple jsme strávili ještě nějaký čas v Bazilice Svatého Petra. Po rozloučení a poděkování paní průvodkyni jsme měli dostatek času na osobní modlitbu a detailnější prohlídku toho, co nás zajímalo. Pan farář a dva mladí ještě putovali ke kostelu, kde působil a je pohřben svatý Filip Neri. Večer jsme se sešli ke krátké modlitbě, abychom se připravili na zítřejší pouť do Baziliky Svatého Pavla.

Zůstávámi s vámi spojeni a zítra při mši svaté to bude platit dvojnásob. Přejeme všem krásný večer z Říma.

 

(Vloženo 8.6.)


Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu