Nejnovější informace I.

Novinky:

Autor: farář24.10.2020 11:27:33

Bat//DC  Jak již bylo zmíněno, roztáčí se znovu kolotoč nových a nových informací, které se nás dotýkají v několika oblastech:

1. slavení mše svaté

2. zpověď

3. výuka náboženství

4. schůzky ministrantů

5. modlitby matek a otců

6. další farní aktivity

 

Pro nynější organizaci života farnosti vycházíme z oficiálního vyjádření České biskupské konference (zde také naleznete mnoho dalších informací, které mohou sloužit k inspiraci pro život z víry). Konkrétně:

1. mše svatá - je možné, aby ji slavilo 6 osob (kněz + 5). To znamená, že tabulky budou zmenšeny o polovinu na pět řádku pro pět zájemců. Případné živé přenášení nedělní mše je možné pouze z Dolní Cerekve (v Batelově je špatný signál) a budete o něm nejpozději den předem informováni.

Mše budou opět přenášeny ČT. Velice doporučuji právě tyto přenosy - jsou kvalitní, většinou s komentářem a myslí se na nás, kteří nejsme fyzicky na místě přítomni.

Podobně jsou hodné doporučení domácí bohoslužby, které vedou rodiče a jsou utvářeny celou rodinou. Znovu opakuji - nebojme se být domácí církví! Nejedná se samozřejmě o eucharistii - mši svatou, ale samostatnost a odvaha, která je k tomu třeba je vynikající hodnotou. Na samostatnosti a odvaze bude stát budoucnost církve, a tedy také naší farnosti. Zde naleznete manuál jak můžeme takovou bohoslužbu připravit.

2. Možnosti ke zpovědi promyslím. Nejspíše budou spojeny s výstavou Nejsvětější svátosti. Tato součást našeho života z víry je zvláště naléhavá v souvislosti s blížícími se "dušičkami". Jakmile bude připravena konkrétní nabídka, budete informováni.

3. Náboženství se řídí podle organizace výuky v ZŠ. K distanční výuce náboženství jsem prozatím nepřistoupil. Ale možné to z mé strany je. Uvidíme jak se situace bude dále vyvíjet.

4. Následující dva týdny se budou scházet pouze nejstarší ministranti.

5. Modlitby matek a otců jsou v jejich kompetenci. Do 6 osob je to možné.

6. Ostatní aktivity

- kuželky byly zrušeny

- ruší se také říjnová víkendovka

- ruší se plánování poutě do Svaté země, pouť musíme opět odložit

- plánuje zavedení denní adorace v určitém časovém úseku, možnost přijmout svátost smíření a svaté přijímání mimo mši svatou, možnost živého přenášení nedělní mše svaté z Dolní Cerekve

 

(Vloženo 14.10. 2020, pf)

Nejnovější informace I.
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu