Nejnovější informace II. - AKTUALIZACE

Novinky:

Autor: farář26.10.2020 21:08:09

Bat//DC  Týden ve farnostech Batelov a Dolní Cerekev od 19. do 25.10. 2020 (BEZ ZÁRUKY)

 

Prosba

- vzhledem k nejistotě, kterou přináší nynější situace prosím/žádám o pochopení, pokud se některý z plánovaných termínů změní během týdne nebo úplně vypadne.

- prosím ty, kteří ovládají práci s internetem/sociálními sítěmi, aby pomohli k informacím těm, o kterých ví, že tyto možnosti nemají. Děkuji!

Základní nařízení

platící od středy 21.10. 2020 umožňuje setkání maximálně dvou lidí ve veřejném prostoru. Pro slavení mše svaté bylo upřesněno otcem biskupem , že mohou být společně kněz a 2 přisluhující (v případě přenášení mše svaté naživo ještě technik, který vysílání zajišťuje). Povolený počet se tedy opět snížil. V této chvíli neuvažuji o přenášení mše svaté z Batelova nebo Dolní Cerekve. Sledujme profesionálně zajišťované nedělení přenosy ČT nebo denní z TV Noe.

Dva orientační body

- byli jsme vyzváni otci biskupy, abychom - je-li to možné - ponechali kostely otevřené pro možnost osobní modlitby. Podnikám potřebné kroky, aby farní kostel v Batelově mohl být přístupný po celý den a doufám, že to bude možné od pátku 30. října 2020. 
- nařízení vlády výslovně zmiňuje možnost individuální duchovní služby. Prakticky to znamená, že já jako veřejná osoba nesmím organizovat žádné bohoslužby (ani jiné pastorační aktivity), které přesahují výše zmíněný počet dvou přítomných osob. Mohu vám však být k dispozici na Vaši výslovnou žádost. Tzn., že když mě požádáte o zpověď, o svaté přijímání, svátost nemocných, duchovní rozhovor, návštěvu nemocného SMÍM tuto službu poskytnout. NA TÉTO BÁZI JSEM VÁM STÁLE K DISPOZICI! Využijte ji především v souvislosti s možností pomáhat duším v očistci, která začíná již tuto neděli 25.10. 2020.

Naše úsilí zaměříme nyní na

denní (kromě pondělí) slavení mše svaté (kněz + 2 osoby),

- zajištění pravidelné adorace s výstavem Nejsvětější svátosti

- možnost volného přístupu do farního kostela k osobní modlitbě

- a v souvislosti s "dušičkami" možnost ke zpovědi a ke svatému přijímání.

 

Co z toho vyplývá

Ve všední den bude mše svatá vždy ráno v 8:00, v neděli 8:30 v Batelově a v 10:00 v DC ve formátu kněz + 2 lidé.

Nebudete se zapisovat do tabulky. Mše se zúčastní ti, kteří mají na ten den zapsaný úmysl a které budu osobně kontaktovat (to stejné platí, pokud žádný úmysl zapsaný není).

Od úterý 26. do čtvrtka 29.10. bude otevřen v pravidelných intervalech otevřený kostel tak jak tomu bylo v týdnu od 18. do 25.10. (osvědčilo se) a bude příležitost k adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a ke zpovědi a to následovně: ráno od 7:00 do 8:00, odpoledne od 15:00 do 16:00 a večer od 19:00 do 20:00

Od pátku 30.10. počítám s celodenním zpřístupněním kostela a pravidelnou eucharistickou adorací. Časy budou upřesněn během týdne.


Ostatní aktivity ve farnosti

se budou řídit nařízeními vlády. Současně budeme zvažovat spuštění některých aktivit (např. výuka náboženství, společná modlitba růžence, nedělní mše svaté, atd..) v online režimu.

 

Jak to bude dlouho trvat?

podle všech náznaků a dostupných informací se zdá, že s nynějším stavem musíme počítat až do Vánoc. To by znamenalo, že ve stejném režimu jako nyní bude probíhat také doba adventní, Vánoce i přechod do Nového roku. V této souvislosti se modleme především za půlnoční mši svatou a možnost jejího uskutečnění, ikdyž by nebylo možné slavit ji v kostele.

 

A nakonec

neberme nynější čas jako provizorium, ale jako realitu a žijme přítomnost. Neříkejme si, až bude vše jako předtím budu se zase modlit, budu zase chodit na mši, budu slavit neděli, budu číst Bibli..... Ne! Teď a tady a tak jak mohu! Nynější doba není doba zmaru, ale doba šancí a možností. Na jaře jsme byli pozváni. Nyní je čas zúčastnit se svatby.

Dovolím si odcitovat několik řádků z mailu, který nám kněžím včera poslal otec biskup: " Každá farnost naší diecéze má svá specifika, při nichž máme víc hledat to, co umožňují, než to, co neumožňují. Pamatujte, že vaše farní společenství může tuto dobu nejen přežít, ale může ji být také vytříbeno a posíleno. A to je, bratři, ruku v ruce s modlitbou a ve spolupráci s otci děkany nyní vaše práce."

 

(Upraveno 24.10. 2020)

 

Nejnovější informace II. - AKTUALIZACE
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu