Postní almužna 2021

Novinky:

Autor: farář13.06.2021 18:45:18

Bat//DC Také v letošním roce bude naše postní úsilí o obnovu života s Bohem doprovázet almužna pro potřebné. Dopis prezidenta Diecézní charity Brno.

Během týdne bude v kostele k dispozici papírová pokladnička, tzv. "postnička" pro naše dary. Začínáme na Popeleční středu 17.2. a končíme 11.4. o 2. neděli velikonoční.

Oblastní charita Jihlava mám letos v úmyslu výtěžek použít na tolik potřebnou péči o seniory (charitní pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, osobní asistence, denní stacionář, půjčovna kompenzačních pomůcek) a dále pak na pomoc lidem na hranici chudoby.

-       je možné vhodit lístek do schránky nebo napsat na ni – ze spodní části – jak si přeji, aby se s penězi naložilo;

-       možnosti:

  • pro potřebné ve farnosti /konkrétní rodiny, osoby/
  • dle rozhodnutí Charity (viz. výše)
  • matky v tísní, rodiny
  • lidé bez domova
  • těžce postižení
  • humanitární pomoc
(Vloženo 7.2. 2021, pf)
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu