Slovo pana faráře I. - SPF I.

Novinky:

Autor: farář21.03.2020 18:32:42

Bat//DC Rozhodnutí pana biskupa je velmi závažné a přinese situace, které budeme muset řešit až na území našich farností nastanou (v některých farnostech je musí řešit už dnes, např. organizace pohřbu).

Proto bych rád poukázal na některé věci, které z rozhodnutí pana biskupa vyplývají:

1. Mši budu sloužit (podle toho jak budou uvedeny v pořadu bohoslužeb) bez vaší účasti, ale na vaše úmysly, které jste si nahlásili. Vím jak mnohým z vás na tom záleží právě v těchto dnech.

2. V druhém odstavci textu pana biskupa je dvakrát použito slovo jiná, resp. jiných v souvislosti se shromažďováním a prostorem, ve kterém se shromáždění koná. Rozumím tomu tak, že se nemáme shromažďovat jako farnost/církev jinak než v rodinném kruhu, resp. v domácím prostředí. O to více si však máme právě tuto formu života církve (tzv. domácí církev) uvědomovat a prožívat. Tedy to, že se nebudeme scházet společně jako farnost/církev na mši svaté, na faře, ve škole k náboženství, na pouti, při pobožnosti růžence nebo křížové cesty, při biblické hodině, na schůzkách ministrantů/děvčátek, modlitbách matek a otců neznamená, že se nebudeme modlit, účastnit mše svaté, číst/naslouchat Bibli. Naopak. Jen to bude jinak. V jiné atmosféře. Doma.

3. Promyslím si jak by to bylo možné udělat, který čas je nejvhodnější a v určitou dobu bude vždy kostel otevřen k osobní modlitbě. Nepřeslechněme výzvu ke každodennímu spojení v modlitbě růžence ve 20:00 a nepřehlédněme úmysl na jaký se jej budeme modlit.

 

V těchto dnech budu více využívat web stránek farnosti k tomu, abych vás informoval o důležitých rozhodnutích, které se jistě budou týkat také toho jak to bude s velikonoční zpovědí a slavením samotných Velikonoc. Proto vás prosím, abyste naše stránky pravidelně navštěvovali a zprostředkovávali informace také těm, kteří tuto formu komunikace neovládají. Moc děkuji!

V modlitbě spojen P. Roman Strossa, farář

 

(Vloženo 13.3. 2020)

Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu