SPF IV.

Slovo kněze:

Autor: farář12.05.2020 11:26:31

Bat//DC Milí farníci! Na této stránce vás pravidelně informuji o rozhodnutích, která jsou v těchto turbulentních časech občas/někdy často těžko předvídatelná. Předvídatelnost - tedy to, že s něčím mohu počítat - je velmi důležitá. Bez ní jsme vystavováni změnám, na které se nelze (nebo jen za cenu velké námahy) připravit. To vnáší do našich duší neklid, který se pak může stát nejistotou. Odtud už pak není daleko k dalším emocím - obavám a strachu, hněvu a touze po pomstě, vynášení příkrých soudů a pomluvám.

Proto jsem se rozhodl, že se pokusíme přispět k předvídatelnosti v našich farnostech a spustíme facebookové stránky propojené se stránkami webovými. Jde o to, že na facebooku je možné rychleji uveřejňovat potřebné informace a také je zde možné pružněji na ně reagovat. Není to tak, že bych o této variantě předávání/výměny informací nepřemýšlel již dříve (naposledy během rozhovoru se správcem farního web několik týdnů před vypuknutím nynější virové pandemie), nebyl jsem však přesvědčen o její potřebnosti a užitku. Nynější události mě donutili změnit úhel pohledu. Čas ukáže, zda tato změna byla opravdu potřebná a užitečná.

1. Nejprve bych vás chtěl informovat o tom, že hlavním správcem facebookových stránek je Matěj Stoklasa. To je důležité z toho důvodu, že budete-li chtít spolupracovat na utváření informačního prostoru, který facebook nabízí obracejte se nejprve na něj.

2. Moje příspěvky na facebookové stránce budou povětšinou odkazy na důležité informace nebo oznamování informací potřebných pro předvídatelnost organizačních záležitostí ve farnostech. Pro delší články budu dále přednostně užívat webovou stránku "Novinky".

3. Co se týká mého osobního kontaktu na facebooku, prosím o trpělivost. Potřebuji se nejprve zorientovat v jeho virtuální realitě. Děkuji za pochopení!

 

Jsem s vámi spojen v modlitbě a během denní mše svaté předkládám všechny vaše záležitosti nebeskému Otci! Pan farář.

 

(Vloženo 18.3. 2020/pf)

Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu