SPF VII. - nedělní

Slovo kněze:

Autor: farář12.05.2020 11:27:55

Postní doba 2012

Bat//DC Opět zdravím ze své základny na batelovské faře! Tentokrát bude moje „slovo“ krátké a hlavně organizační.

  1. Jsem přesvědčen, že pro tuto chvíli bylo vše řečeno. Inspirovala mě slova otce biskupa Vojtěch „o klíčových okamžicích života“ a o „úžasu nad velikostí božího doteku“. Osobně prožívám tyto dny jako pozvání na „svatební hostinu“. Ne jako svatební hostinu samotnou, ale jako pozvání na ni! Kéž bychom si jej všimli a přijali jej. To si ze srdce přeji a vyprošuji nám všem.
  2. Děkuji za velmi cenné impulsy!
  3. Letos je slavení Velikonoc (tzn. velikých nocí) zcela v našich rukou. Toto považuji za jeden z největších darů těchto dnů. Jak vážně mě/nás Bůh bere a jak velkou důvěru ke mně/k nám Bůh má!
  4. Vše co se připravuje se uskuteční „na dálku“. Následující řádky upozorňují na to, co bychom mohli - i „na dálku“ - společně uskutečnit:

-          hlavní důraz bych rád v tomto roce položil na modlitbu noveny k Božímu milosrdenství. Začíná na Velký pátek a trvá devět dní. Jednám o tom, zda by nebylo možné přenášet ji denně živě přes internet, abychom se tímto způsobem mohli modlit společně. Začíná se v 15:00 a bude-li to možné, budeme Korunku zpívat. Vložme do této společné modlitby veškerou touhu po Bohu, po Jeho blízkosti a něžné lásce

-          soukromá modlitba před vystavenou svátostí oltářní a před obrazem Panny Marie Bolestné z Rácova (zde bude přiložena modlitba noveny k Panně Marii Pomocné) na Květnou neděli a Bílou Sobotu

-          celonoční bdění ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek, které proběhne doma. Bude existovat rozpis po 30 minutách. Půjde o to v určenou hodinu (vstát) a půl hodiny se doma modlit. Po 30 minutách převezme štafetu další napsaný/-á/-í. Začínáme ve 20:00 a končíme v 8:00

-          nedělní mše svatá přenášená živě na Hod Boží z batelovského farního kostela a další neděli (Božího milosrdenství) z Dolní Cerekve.

 

5. Možná je nyní trošku víc srozumitelné co to znamená společně přispět "svým dílem vína" do společné nádoby. Kolik nashromáždíme, tolik v ní bude až se znovu sejdeme v kostele.

Přeji vše dobré! Pf

Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu