Svěcení oltáře

Novinky:

Autor: farář12.10.2019 12:58:49

DC// V neděli 27.10. 2019 proběhne v naší farnosti důležitá a historická událost.

Mši svaté bude předsedat sídelní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a při této příležitosti posvětí nový kamenný oltář. Při této příležitosti budou do oltáře vloženy ostatky svatého Vojtěcha, řeholníka, biskupa a mučedníka. Tento den bude nyní slaven jako den posvěcení kostela. Současně požehná otec biskup novou ambonu.

Celá slavnost byla chystána postupně - dva roky - od žádosti na liturgickou komisi, přes návrh úprav, jednání s pracovníky PP a archeology, až po nynější realizaci vzniku oltáře a ambony. Oltář bude kamenný ze žluté žuly, leštěný; ambona z dubového masivu.

Slavnost uzavřeme společným obědem s otcem biskupem.

(Vloženo 12.10. 2019)

Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu