SPF VIII. Mše svaté - jak to bude dál?/pokračování 1.

Slovo kněze:

Autor: farář12.05.2020 11:34:38

Bat//DC Opět vás srdečně zdravím z "poustevny" na faře! Po včerejším uvedení do situace v článku s názvem "Mše svatá - jak to bude dál?" následuje dnešní pokračování. Nejprve malé shrnutí pro orientaci.

Krok první - shrnutí

12.3. 2020 byly až do odvolání zrušeny všechny bohoslužby (duchovní obnovy, pobožnosti, atd.) a pan biskup v této souvislosti udělil dispens od osobní účasti na mši svaté. V tomto modu jsme prožili zbývající část doby postní, Svatý týden a velikonoční oktáv.

17.4. 2020 nám bylo oznámeno, že bylo dohodnuto na vládě postupné rozvolňování omezení účasti na mši svaté v kostele: od 27.4. max 15 osob, od 11.5. max 30 osob (s poznámkou možná), od 25.11. max 50 osob. Od 8.6. by měl nastat úplný konec omezení.

Dnes 24.4. 2020 v 10:45 jsme byli informováni, že bohoslužby a náboženské obřady s max 15 osobami se mohou začít od dnešního dne.

Krok druhý - situace NAŠÍ farnosti

Tolik oficiální informace.

Nyní k naší situaci. Nejprve (17.4.) byla umístěna informace na facebook a odkaz na naše web stránky. Následně jsem oslovil některé z vás, abyste "rozhodili sítě" a zjistili jaký náhled mají členové naší farnosti na konání mše svaté. Šlo mi o to, aby pokud možno většina z vás měla během týden možnost alespoň jednou týdně přístup na mši svatou ("..aby to bylo spravedlivé"); současně je třeba mít na paměti, že neplatí povinnost nedělní účasti na mši svaté, protože dispens pana biskupa je stále platný (viz. rozhodnutí z 12.3. 2020). Přitom jsem se opíral o zkušenost organizace soukromé modlitby (domluva + zápis do tabulky na internetu). Začal jsem tedy hledat klíč, podle kterého bude každý jednou týdně tuto možnost mít.

Krok třetí - "spravedlnost" aneb všichni jsou zváni

Cílem je, aby se nestalo, že někdo přijde na mši a už se jí nebude moci zúčastnit, protože bude navíc, protože bude šestnáctý. Toto nechceme dopustit. Všichni jsou zváni! Zde jsou informace, které se ke mně dostaly a z kterých vycházím:

- mnozí večer na mši svatou ve všední den nemohou, jsou tedy připraveni zříci se možnosti být alespoň jednou týdně na mši (ikdyž to nebude v neděli) a prozatím si vystačí s živým vysíláním z kostela

- starší lidé se bojí nákazy, nevycházejí ven a na mši stejně nepřijdou

- přednost by měli mít ti, kteří mají nahlášenou mši svatou; to platí pro všední den i neděli

- udělat ještě jednu mši v sobotu s nedělní platností.

Krok čtvrtý - konkrétní rozhodnutí

Na základě těchto informací jsem se rozhodl pro následující postup:

1. během příštího týdne se budeme snažit zjistit kolik z vás má zájem o mši svatou ve všední den; pro ty,  kteří chodí do práce jsem připraven slavit mši svatou i brzo ráno (např. v 6:00)

2. přednost budou mít ti, kteří mají nahlášenou mši svatou (zde ale platí, že někteří dávají na mši, které se pak z různých důvodů osobně nezúčastní); na web stránkách (proto) budou umístěny tabulky, do kterých se budete moci zapisovat a současně budete vědět, zda je ještě "volno"

3. bude-li platit harmonogram rozvolňování omezení (15/30/50 osob), bude v neděli až do 24.5. vždy jen jedna mše svatá a bude živě přenášena

4. od 31.5. (bude moci být 50 osob) budou každou neděli vždy dvě mše v Batelově a jedna v Dolní Cerekvi; počítám s úpravou začátku a to v 8:00/Bat a v 9:00/Bat; v 10:30/DC (časy se ještě mohou pozměnit). Počítejte s tím, že takto to bude i po skončení omezení od 8.6.(k tomu se ještě vrátím níže).

Krok pátý - úplně nová zkušenost

K bodu 4. Ve středu jsme spolu s Matějem Stoklasou strávili 4 hodiny "rozměřováním" prostoru kostela (a následného vypracování informací) na základě pokynu, který nařizuje 2 metrový odstup jednotlivých osob, účastníků bohoslužeb (s vyjímkou členů rodiny - tzn. bez babičky/dědečka/tety/strýce/sestřenice/ bratrance, atd. - v přímé linii). Naskytnul se nám zvláštní pohled.

Trošku jsme jej zachytili na fotkách a - opravdu jen orientačně - na ručním nákresu. Vzhledem k tomu, že nošení roušek a 2 metrový odstup bude rušen až jako poslední, je třeba se připravit na to, že "účast na bohoslužbách bez omezení" znamená prakticky maximálně 66 jednotlivých účastníků (v případě rodin s dětmi více, ale na jednu mši se stejně všichni nevejdeme) bohoslužby i po avizovaném 8. červnu. Připravme se na to, že takto to bude spíše delší, než kratší dobu.

To stejné pak platí pro všechny další obřady: svatby, křty, pohřby, atd.....

Krok šestý - závazné pokyny

Všechny pokyny naleznete zde. Já pouze zdůrazním ty, které se týkají bohoslužeb:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

Krok poslední - slovo na závěr

Všechno toto může na nás působit jako nemístné obtěžování a mnohé mediální výstupy našich politiků tomu nahrávají. Držme se slov pana biskupa, kterými doprovodil své rozhodnutí zrušit bohoslužby a udělit dispens od účasti na nedělní bohoslužbě. Cituji:

"Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu".

Buďme zodpovědní, ale používejme přitom zdravý rozum!

Budete-li mít jakýkoliv dotaz, ptejte se. A když něco nebude dávat smysl a odporovat zdravému úsudku, OVĚŘUJME SI INFORMACE!!!!!!!!

S přáním, "aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil" přeji krásný večer! Pf

 

(Vloženo 24.4.2020)

SPF VIII. Mše svaté - jak to bude dál?/pokračování 1.
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu