SPF X. Mše svaté - jak to bude dál?/pokračování 2.

Slovo kněze:

Autor: farář12.05.2020 11:34:25

Bat//DC Opět srdečně zdravím z "poustevny" na faře! V těchto dnech často myslím na to, že otec biskup Vojtěch svoje rozhodnutí o zrušení bohoslužeb a současném udělení dispense od osobní účasti na nedělní  mši svaté doprovodil také výzvou, abychom nynější omezení přijali jako nabídku. Nabídku k čemu? Mimo jiné také k přemýšlení o (ne)samozřejmosti věcí. Nejvíce mne zaujala jednoslovná věta: Nereptejme.

Není to snadné. Věci se mění, často nechápeme proč. Rozhodnutí nedávají smysl, nebo jej na první pohled nevidíme.... Nereptejme.

Přináším vám další úpravy vyplývající z nových rozhodnutí vlády. Tož, jděme do toho a …..!

 

Nové rozhodnutí vlády

30.4. bylo rozhodnuto, že od pondělí 11.5.2020 bude možno slavit mši svatou s počtem účastníků 100 osob. Současně bylo upřesněno, že se tam nepočítají, ti kteří tím vykonávají své povolání (v bohatších farnostech jsou např. placeni kostelníci nebo varhaníci, atd. a dělají to jako svoji práci). V našich farnostech (Batelov a Dolní Cerkev) se týká pouze kněze.

 

- co se nemění

V platnosti zůstávají pokyny, z nichž nejdůležitější v souvislosti se zvýšením počtu osob na bohoslužbách je povinný 2 metrový odstup jednotlivců/resp. rodin v přímé linii.

Nemění se také dispens pana biskupa od osobní účasti na nedělní bohoslužbě

V našich farnostech (Batelov a Dolní Cerekev) se nemění snaha v průběhu týdne umožnit každému, aby se mohl zúčastnit mše svaté

 

- co z toho vyplývá pro účast na mši ve všední den

Na základě nového rozhodnutí z 30.4. 2020 jsem se rozhodl uspořádat bohoslužby takto:

1. do 9.5. 2020 se zájemci o účast na mši zapisují do připravené tabulky (15 osob); od 11.5. zapisování na mši ve všední den nebude třeba (100 osob).

2. do 9.5. 2020 přednost v zapisování mají ti, kteří mají nahlášenou mši svatou. Prosím, aby neotáleli a zapsali se co nejdříve, aby ostatní, kteří se chtějí mše svaté zúčastnit věděli, zda je ještě volno nebo ne. Od 11.5. toto zapisování ve všední den nebude třeba (100 osob).

 

- co z toho vyplývá pro účast na mši v neděli

1. na neděli 10.5. je povolena účast 30 osob; proto je ještě třeba zapsat se do tabulky - mše 10.5. bude jen jedna a bude v Dolní Cerekvi. Naposledy bude vysílána živě.

2. od neděle 17.5. budou každou neděli vždy dvě mše v Batelově; v 8:00 přednostně pro starší ročníky a manžele, kteří chtějí být na mši bez dětí a v 9:00 pro rodiny s dětmi (v přímé linii) - při této mši bude promluva, průběh mše i hudební doprovod zaměřen na děti a mladé. K tomuto rozhodnutí mne vedou tyto skutečnosti:

- povinný 2 metrový odstup umožňuje, aby na jedné mši bylo v našem kostele maximálně 90 osob (počítáme-li rodiny s dětmi v přímé linii) a to znamená, že v neděli se na jednu mši prostě nevejdeme. Je mi přitom jasné, že je to zásah do způsobu prožívání nedělní mše svaté, kde se v ten setkávají celé rodiny (malými dětmi počínaje a prababičkami/ pradědečky/pratetami a prastrýci konče) a že někteří starší bez doprovodu svých dětí/vnuků/ vnuček stejně nemohou přijít nebo jejich vnuci/vnučky naopak nepřijdou bez nich;

- předpoklad (a zde se mohu mýlit), že 2 metrové odstupy v kostele budou zrušeny jako jedno z posledních omezení;

- takto můžeme každou neděli podniknout něco pro děti a jejich formaci ve víře;

a mše svatá v 10:30 v Dolní Cerekvi.

3. Z toho vyplývá to nejdůležitější a sice, že k účasti na nedělní mši svaté - v Batelově - bude třeba zapisovat se do připravené tabulky.

(Zde naleznete na fotkách a - opravdu jen orientačně - ručním nákresu co 2 metrové odstupy přinášejí v prostoru našeho kostela v Batelově).

 

 

A na konec

Dispens od účasti na osobní účasti na nedělní mši svaté je stále v platnosti. Nemusím, ale mohu. Kéž by se tato dispozice stala naším celoročním vnitřním postojem a příležitostí obnovit každou neděli náš vztah k Bohu, ikdyž už dispens nebude platit.

Požehnanou neděli! Pf

 

 

(Vloženo 2.5.2020)

Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu