Správa majetku BAT

Správa majetku BAT:

Autor: stoupa.bat12.02.2020 15:03:05

Důležitou součástí života farnosti jsou posvátná místa, která byla vybudována předcházejícími generacemi a která jsou určena ke shromažďování věřících.

Co je to posvátné místo

Ozdobná římsa uvnitř kostela

Každý člověk umí rozeznávat druhy času. Jsou okamžiky a doby, ve kterých čas plyne pomalu, ztěžka a únavně. Těšíme se až skončí. Jsou naopak chvíle, které bychom chtěli zadržet, protože jsou tak příjemné a krásné, že utíkají až příliš rychle. Rádi bychom zastavili čas. Jsou také období, ve kterých se rozhodujeme. Okamžiky, které pozvolna dozrávají, až přinesou rozhodnutí, které zásadně ovlivní náš život. Jsou dny a hodiny, ve kterých voláme o sílu pro naši vůli, o pomoc a světlo pro náš rozum. Období života, které je provázeno zkouškami. Toto všechno umíme rozlišovat.

Posvátné místo je zbudováno právě pro tyto chvíle. "Kopíruje" čas a dává mu tvar. Nabízí se mu jako prostor, ve kterém se ve svém běhu může "zastavit" a "posvětit". Civilněji řečeno, čas se v tomto prostoru může "zhmotnit" a současně pozdvihnout ke své hodnotě. Může člověka sjednotit sám se sebou. Život nám pak neprotéká mezi prsty, ale má své pevné milníky, o které se můžeme opřít. Tak běh času dostává svůj pravý smysl. Už to není jen hodinová ručička odkrajující jednotlivé minuty a hodiny, ale plynutí času se proměňuje v moje osobní dějiny, v dějiny/rodokmen mojí rodiny, v dějiny mé země a mého domova.

Kostel je posvátné místo

Klenba presbytáře farního kostela z žabí perspektivyTento úvod je důležitý z toho důvodu, abychom si uvědomili, že péče o kostel není na prvním místě péče o kameny, cihly, obrazy a jiná umělecká díla. Na prvním místě je to starost o MÍSTO, KTERÉ JE POSVÁTNÉ, protože má moc spojovat neviditelné s viditelným, přítomnost s minulostí a budoucností, generace mezi sebou, a konečně také Boha s člověkem. Je velkým omylem, pokud si někdo myslí, že správa posvátného místa se týká jen těch, kteří jej pravidelně navštěvují. Stav posvátných míst je obrazem nás samotných. Je zrcadlem našich duší.

Co farnost spravuje

Jak je uvedeno v rubrice "O nás", spravujeme celkem čtyři taková místa. Na prvním místě je to farní kostel svatých apoštolů Petra a Pavla, hřbitovní kostelíček svaté Barbory, kapli Panny Marie Bolestné v Rácově a kapli svatých věrozvěstů slovanských Cyrila a Metoděje.

Zvláštní místo zaujímá farní areál, jehož centrem je krásná a zachovalá barokní fara. K té se však vrátíme později.

Jak se pečuje o posvátná místa

Interiér farního chrámuPosvátným místům prospívá, jsou-li používána - pravidelně se v nich slouží bohoslužby a proto se v nich větrá, uklízí, svítí a někde i topí. Přitom jsou vidět každá poškození a opotřebování a je možné včas zasáhnout.

Tato místa jsou většinou pod bedlivou péčí pracovníků Památkové péče. Jednání jsou občas složitá, ale povětšinou ku prospěchu péče o stavbu a její účel.

Většina oprav se děje ve spolupráci s místní samosprávou, protože výdaje na opravy mnohonásobně překračují možnosti farnosti. Často je to dáno právě tím, že se jedná o památku a tak jsou opravy velmi nákladné.

Poslední zodpovědnost za jejich stav nese statutární zástupce, tedy pan farář a zčásti - za jasně daných podmínek vyplývajících ze stanov EFR - členové Ekonomické farní rady.

 

Ekonomická farní rada (EFR)

P. Roman Strossa, farář, Ing. Petr Kuřina, Jaroslav Reitermann, Bc. Jan Stoklasa

Informace z jednání EFR se připravují.

INFO - GENERÁLNÍ OPRAVA KOSTELA (GOK)

Příprava a průběh II./III. etapy (vnějšího pláště kostela) generální opravy farního kostela 2016 - 2018

2016/Odvlhčení kostela - II.etapa generální opravy farního kostela. Práce na II.části (2.etapy - odvlhčení vnějšího pláště kostela) byly dokončeny v druhé polovině prosince 2016. Proinvestováno bylo 1.366.000,-. Děkujeme všem za podporu! Zvláště pak panu starostovi ing. Doleželovi, radě městyse Batelov, technickému administrátorovi jihlavského děkanství Mgr. Daliborovi Novákovi a ing arch. panu ing. arch.Vohralíkovi za stavební dozor!

V roce 2017 jsme pracovali na přípravě podkladů pro zařazení našeho kostela do programu Záchrany historického dědictví. Výsledek: Naše úsilí nebylo úspěšné.

V roce 2018 jsme započali s opravou opravou fasády kostela (tato etapa je opět rozdělena, tentokrát na 4 části). V první části III. etapy chceme opravit průčelí kostela včetně věžiček, dřevěné prvky (okna, žaluzie a hlavní dveře) a vypořádat se s nežádoucími vlivy, které zde působí výskyt holubů na našem kostele. Konečný rozpočet na tuto část je 960.000,-. V této částce nejsou započítány náklady na odstranění nežádoucích vlivů působených holuby.

Zpráva o průběhu oprav: Práce na opravě kostela začaly v pondělí 28.5. 2018 předáním staveniště. Místo hlavního vchodu bude sloužit boční vchod směrem od silnice.

1. kontrolní den 12.6. 2018: proběhla oprava fasády; špatná omítka odstraněna a zapravena vápennou omítkou. Započato s obnovou okna za ciferníkem. Požadavek o závazné stanovisko kvůli ochraně stavby kvůli holubům. Proveden jednoduchý průzkum barevnosti omítky - původní byla starorůžová barva. Bude proveden vzorkový nátěr a vybrána odpovídající barva. Příští týden započne čištění kamenných prvků. Dřevěné prvky budou repasovány a natřeny středně hnědým nátěrem.

2. kontrolní den 20.6. 2018 - práce pokračují dle plánu; v tomto týdnu byly dokončovány zednické práce, čištěny kamenné prvky na fasádě a kamenný sokl. Konzultace barev přinesly návrh na šedo-bílou kombinaci, příští týden malba začíná malba a budeme plánovat ochranu kostela před devastujícími vlivy holubího trusu.

3. byly schváleny barvy a pokračuje malba omítek (jsou po prvním nátěru), která by měla být dokončena příští týden. Zároveň schváleny barvy na dřevěné prvky. Žaluzie - ty, které jsou orientovány na náměstí potřebují vyměnit vydrží maximálně 10 let - jsou opraveny, započato s opravou velkého čelního okna, vstupní dveře budou demontovány a opraveny během měsíce září). Bylo navrženo opatření na odstranění devastujících vlivů holubů - předběžný rozpočet na průčelí činí 113.000,-. Jeho instalace je naplánována na týden od 9.7. 2018.

4. Oprava průčelí kostela je téměř ukončena. Zbývají dveře do hlavního vstupu.

5. Instalace ochranných prvků proti holubům na průčelí kostela a věžičkách bylo ukončeno ve čtvrtek 26.7.2018; oprava bude ukončena renovací dveří do hlavního vchodu, která proběhne během měsíce září.

6. Instalace ochranných prvků proti holubům stála nakonec 136.842,-. Tato částka nebyla součástí původního schváleného rozpočtu.

7. Byly odvezeny dveře od hlavního vchodu do truhlářské dílny na opravu.

8. Na základě předběžného rozpočtu na zbývající opravu bylo konstatováno, že původní 3 postupné kroky III. etapy generální opravy farního kostela sv. Petra a Pavla musí být rozšířeny na 4 z důvodu dosažitelnosti finančních prostředků. Oprava tedy proběhne postupně takto: 1 krok – oprava průčelí (2018), 2 krok – oprava západní stěny (2019; včetně oprav okapů, výměny skel v chrámových oknech a instalace ochranných prvků proti holubům), 3 krok – oprava jižní stěny (2020), tj. presbytáře a oratoří (včetně oprav okapů a instalace ochranných prvků proti holubům), 4 krok – oprava východní stěny (2021; včetně oprav okapů, výměny skel v chrámových oknech a instalace ochranných prvků proti holubům).

9. V pondělí 22.10. byly dovezeny a instalovány repasované dveře k hlavnímu vchodu do kostela. Tím práce na opravách průčelí končí. Nyní bude následovat předání dokumentů na Kraj Vysočina a vyúčtování.

10. Vyúčtování proběhlo. Dotace ve výši 315.876,- byla převedena na účet farnosti a tak mohla farnost vrátit půjčku ve výši 428.000. Tím byla ukončena oprava průčelí kostela, která probíhala od června do října 2018.

11. Probíhá výběrové řízení pro plánované pokračování opravy v roce 2019.


Oprava kostela v roce 2019 pokračovat nebude

Byly podány žádosti o dotace na Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury. Protože v žádosti o dotaci na Kraj Vysočina jsme nebyli úspěšní, pokračovat v opravě farního kostele letos není možné.

V příštím roce v našem úsilí o opravu farního kostela svatých Petra a Pavla budeme pokračovat.

Kostelní lavice

byla opravena jedna lavice. Kromě boků je celá nová. cena opravy 18.000,-

Úprava přízemí fary

Na základě schválení úmyslu dokončit úpravu/opravu přízemí fary členy EFR:

1.vyměníme kancelářský nábytek

2.vybudujeme v přízemí zázemí pro setkávání farnosti (schůzky dětí, modlitby matek a otců, farní kavárna, "boží Tělo", duchovní obnovy a přednášky, roráty, zimní bohoslužby): dokončíme výměnu elektro-instalace, vybudujeme sociální zařízení a kuchyni (loni byly zakoupeny nové stoly).

Předběžný rozpočet činí 100.000,- za předpokladu, že většinu prací si zajistíme sami. V této chvíli máme k dispozici 94.000,-. Děkujeme za vaši podporu!

3. Po jednání Efr v červenci t.r. bude oslovena odborná firma, aby zpracovala návrh úprav a vypracovala projekt. Na konci srpna byl touto prací pověřen Ateliér Ing.Arch. Jiřího Vohralíka. Výsledek by měl být k dispozici v polovině listopadu. Potom se mělo začít dokončením elektroinstalace v přízemí a vydlážděním určených prostor.

4. Aktuálně: do konce října bude instalován nový kancelářský nábytek v hodnotě 16.600,-.

 

Přehled jednotlivých oprav od roku 2008

Opravy farního kostela

Oprava poničených okapů

Generální oprava farního kostela svatých apoštolů Petra a Pavla

Opravy kaplí

Oprava kaple slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje

Oprava kaple Panny Marie Bolestné

 

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupstvi.cz/jak-dale (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).


Fond Puls

Více informací naleznete zde.

 

Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu