Farnost Batelov > Výuka náboženství

Výuka náboženství

ZŠ BATELOV

Rozvrh školní rok 2018 / 2019

 

Konec předchozí hodiny

11:10

12:05

13:00

14:15

Začátek hodiny

11:20

12:15

13:30

 

HODINA

5

6

7

 

 

 

 

 

 

Pondělí

1.třída

3. + 4.třída

9.třída

Úterý

2.třída


6.třída

Středa

 

5.třída

7. + 8.třída

Čtvrtek

 


 

 

Pátek

 

 

 

 

Rozvrh

Každý rok se snažíme připravit rozvrh tak, aby se hodiny náboženství - pokud je to jen trochu možné - nekřížily s různými kroužky (připomínáme, že náboženství není kroužek, ale nepovinný předmět).

Proto je tento rozvrh uváděn jako "návrh" a my moc prosíme ty, jichž se to týká, aby si tento návrh pečlivě přečetli a zvážili, na který den přihlásí své děti do kroužků a jiných volnočasových aktivit. Zvláště prosíme rodiče dětí, které budou tyto aktivity absolvovat v Jihlavě, Třešti či Telči. Děkujeme!

Kdy začne výuka

Na základě domluvy s paní ředitelkou bude výuka náboženství zahájena v pondělí 17.9. 2018.

Jak se děti přihlašují

Loňská třetí třídaNa základě zkušeností z minulých let probíhá přihlášení tak, že děti přijdou na první hodinu a během ní je vyučující zapíše do třídní knihy. Tím jsou děti přihlášeny. Vyjímku z tohoto pravidla tvoří prvňáčci a také noví zájemci o výuku náboženství z vyšších tříd. Ti dostanou přihlášku.

Důvodem pro to je skutečnost, že s navštěvováním hodin náboženství musí souhlasit rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci. U starších dětí se předpokládá, že souhlas rodičů z předchozích let trvá.

Jak už bylo řečeno výše, předmět Náboženství je nepovinný předmět, což znamená, že se vede třídní kniha kam vyučující zapisuje obsah výuky a přítomnost dětí. Pokud se děti přihlásí, platí stejná pravidla jako u předmětů povinných, tzn., že děti jsou klasifikovány a v případě nepřítomnosti musí být řádně omluveny z neúčasti na výuce.

 

Někdejší šesťáci a sedmáciJak výuka probíhá

Obsah výuky určují "Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. - 9. ročníku základní školy" schválenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 2.6. 2004. Osnovy jsou uveřejněny jako 27 svazek dokumentů ČBK a jsou k dispozici na webových stránkách ČBK v rubrice. Chcete-li vědět více viz. výuka náboženství.

Od 1. třídy mají děti pracovní listy, od 3. do 8. třídy také učebnice. Vzhledem k tomu, že k dispozici je pouze jedna vyučovací hodina týdně a čas od času dochází k tomu, že z různých důvodů odpadají některé vyučovací hodiny, nedaří se probrat veškerá témata. Za výběr témat odpovídá vyučující.

V naší farnosti klademe důraz na to, aby výuka byla pestrá a nenudila. Používáme různých pomůcek, které práci s pracovními listy a učebnicemi oživují: her, celoročních soutěží, filmů, interaktivní tabule, zpěvu a výletů, které mají děti motivovat a udržet jejich pozornost. V průběhu času připojíme fotogalerie, které toto snažení dokumentují.

 

"Žákovská knížka"

Loňská čtvrtá a pátá třídaPo dlouhých letech zvažování jsme přikročili k tisku sešitku (formát A5), který měl sloužit k hodnocení dětí a lepší informovanosti rodičů. Protože se neosvědčil, bylo jeho používání zrušeno. 

 

(Upraveno 6.9. 2018)

Farnost Batelov > Výuka náboženství
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu