Farnost Batelov > Výuka náboženství

Výuka náboženství

ZŠ BATELOV

Rozvrh školní rok 2020/ 2021

Konec předchozí hodiny

11:10

12:05

13:00

18:00

Začátek hodiny

po obědě

po obědě

odchod z KD


HODINA

5

6

7

 

 

 

 

Pondělí

1. třídaÚterý

2.třída


výuka na faře 7.-8. třída

Středa

 

4.+5.třída

Čtvrtek

 

3.třída

Pátek

 

výuka na faře           6. třída

 

výuka na faře

středoškoláci + II.stupeň

Rozvrh

Každý rok se snažíme připravit rozvrh tak, aby se hodiny náboženství - pokud je to jen trochu možné - nekřížily s různými kroužky (připomínáme, že náboženství není kroužek, ale nepovinný předmět). Letos je situace ztížena opravou školní kuchyně a dalšími organizačními okolnostmi.

Z toho důvodu je letos výuka každý den pro jednu skupinu a nezačíná po zvonění, ale po obědě (ze kterého se děti vracejí z KD). Děti na I. stupni budou mít výuku v učebnách ZŠ, žáci/žákyně II. budou chodit na výuku na faru.


Kdy začne výuka

Na základě domluvy s paní ředitelkou bude výuka náboženství zahájena v pondělí 21.9. 2020.

Jak se děti přihlašují

Loňská třetí třídaNa základě zkušeností z minulých let probíhá přihlášení tak, že děti přijdou na první hodinu a během ní je vyučující zapíše do třídní knihy. Tím jsou děti přihlášeny. Vyjímku z tohoto pravidla tvoří prvňáčci a také noví zájemci o výuku náboženství z vyšších tříd. Ti dostanou přihlášku.

Důvodem pro to je skutečnost, že s navštěvováním hodin náboženství musí souhlasit rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci. U starších dětí se předpokládá, že souhlas rodičů z předchozích let trvá.

Jak už bylo řečeno výše, předmět Náboženství je nepovinný předmět, což znamená, že se vede třídní kniha kam vyučující zapisuje obsah výuky a přítomnost dětí. Pokud se děti přihlásí, platí stejná pravidla jako u předmětů povinných, tzn., že děti jsou klasifikovány a v případě nepřítomnosti musí být řádně omluveny z neúčasti na výuce.

 

Někdejší šesťáci a sedmáciJak výuka probíhá

Obsah výuky určují "Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. - 9. ročníku základní školy" schválenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 2.6. 2004. Osnovy jsou uveřejněny jako 27 svazek dokumentů ČBK a jsou k dispozici na webových stránkách ČBK v rubrice. Chcete-li vědět více viz. výuka náboženství.

Od 1. třídy mají děti pracovní listy, od 3. do 8. třídy také učebnice. Letos vyzkoušíme s dětmi 4. a 5.třídy nové učebnice - těšíme se. Vzhledem k tomu, že k dispozici je pouze jedna vyučovací hodina týdně a čas od času dochází k tomu, že z různých důvodů odpadají některé vyučovací hodiny, nedaří se probrat veškerá témata. Za výběr témat odpovídá vyučující.

V naší farnosti klademe důraz na to, aby výuka byla pestrá a nenudila. Používáme různých pomůcek, které práci s pracovními listy a učebnicemi oživují: her, celoročních soutěží, filmů, interaktivní tabule, zpěvu a výletů, které mají děti motivovat a udržet jejich pozornost. V průběhu času připojíme fotogalerie, které toto snažení dokumentují.

 

Výuka pro studenty SŠ a těch, kteří na II. stupni ZŠ nestíhají

Loňská čtvrtá a pátá třídaV letošním školním roce budeme pokračovat ve výuce náboženství pro studenty/žáky, kteří odešli na gymnázia po ukončení 5. třídy a středoškoláky.

 

Výuka probíhá v pátek od 18:00 na faře v Batelově.

 

 

Dolní Cerekev

Na ZŠ v pátek od 14:15.

 

 

(Upraveno 4.10. 2020)

Farnost Batelov > Výuka náboženství
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu