Farnost Batelov > Zpověď

Zpověď

Zpovědní místnost v batelovském farním kostele

Zpověď je lidové označení svátosti smíření, nebo také svátosti pokání. Slovem zpověď se vyjadřuje, že člověk "povídá z(e)" sebe tzn., že vychází ze sebe. Nechce zůstat uzavřen v sobě, ve svých pochybnostech a nejistotách, které se týkají především toho, co tíží jeho svědomí. Lidově se také říká, že "žaluje sám na sebe". A to není snadné.

Svátostné smíření je však mnohem víc. Jde o setkání věřícího křesťana s Bohem a s církví (proto se z hříchů zpovídáme knězi). Stejně jako v každém setkání, točí se také zde vše kolem upřímnosti a otevřenosti. Bez nich je setkání formální, prázdné, deprimující a odpuzuje. Stejně tak se bez otevřenosti a upřímnosti neobejde ani slavení svátosti smíření.

Pokračování bude následovat

 

PŘÍLEŽITOST K VÁNOČNÍ ZPOVĚDI:

Pátek 14.12.

16:00 až 18:30 p. Bohumil Urbánek, zpovědní místnost v kostele

17:00 až 18.30 pan farář - kancelář na faře

Sobota 15.12.

7:00 až 10:00 p. Bohumil Urbánek, zpovědní místnost v kostele

7:00 až 10:00 p. Damián Škoda pan farář z Třeště, sakristie

7:00 až 10:00 pan farář, v kostele

 

Chci vědět více o zpovědi.

Farnost Batelov > Zpověď
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu