Farnost Batelov > Zpověď

Zpověď

Zpovědní místnost v batelovském farním kostele

Zpověď je lidové označení svátosti smíření, nebo také svátosti pokání. Slovem zpověď se vyjadřuje, že člověk "povídá z(e)" sebe tzn., že vychází ze sebe. Nechce zůstat uzavřen v sobě, ve svých pochybnostech a nejistotách, které se týkají především toho, co tíží jeho svědomí. Lidově se také říká, že "žaluje sám na sebe". A to není snadné.

Svátostné smíření je však mnohem víc. Jde o setkání věřícího křesťana s Bohem a s církví (proto se z hříchů zpovídáme knězi). Stejně jako v každém setkání, točí se také zde vše kolem upřímnosti a otevřenosti. Bez nich je setkání formální, prázdné, deprimující a odpuzuje. Stejně tak se bez otevřenosti a upřímnosti neobejde ani slavení svátosti smíření.

Pokračování bude následovat

 

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru?

Papež František doporučuje zpověď touhy.


(Vloženo 28.3.2020)

 

Chci vědět více o zpovědi.

 


Farnost Batelov > Zpověď
Home Fotogalerie RSS Kontakt
zobrazit menu